Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Att behaga andra än Allah

Punishment of including the pleasure of people with the pleasure of Allah while performing a good deed.
Imam Muhammad Baqir (a.s.) said, “If a servant performs a good deed for the sake of pleasure of Allah and for hereafter and if he includes the pleasure of people in it, he is a polytheist.”

Straff för att inkludera behagande av människorna med att behaga Allah, medan man utför ett gott dåd.
Imam Muhammed al Baqir (a.s) sade: ”Ifall en tjänare utför ett gott dåd för att behaga Allah och för nästa liv och om han inkluderar i denna även att (vilja) behaga människorna med (denna handling), då är denna person en avgudadyrkare.

Shaykh saduq Sawabul-Aamaal p305

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade: ”En som utför ett gott dåd för folks skull, kommer han sluta med dessa personer (i helvetet). Sannerligen är allt skryt, avgudadyrkan. Den Allsmäktige Allah säger: ”Den som utför ett gott dåd för Mig (För Allahs skull) samtidgit som han gör det för andra, då har han gjort det för deras skull, inte för Min skull.”
Imam Ja’far Sadiq (a.s.) said, “One who performs a good deed for the sake of people, his outcome is along with those people only. Surely every showoff is polytheism. The Almighty Allah says: One who performs a good deed for Me as well as for others he has done it for others and not for Me.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *