Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vad menas med de sju himlarna?

Vad menas med de sju himlarna?

Fråga: vad är syftet till att Koranen tar upp de sju himlarna?


Svar:

Lärda har fördjupat sig och uttalat sig kring detta ämne som även tas upp i Koranen.

1.

Man ska notera att det även är mer än sju. Med detta menat så har Allah skapat ett större antal himlar och tidsperioder. 
Inom arabiska, persiska och andra språk har man ett visst ordspråk. Nämnande av siffror ses mycket mer än det exakta som står. Lite utförligare sagt så kan man till exempel nämna en siffra men egentligen mena mycket mer i själva verket. Anledningen till detta är för att man vill framföra den stora mängden av någonting.

Allah säger i Koranen –

”Om än jordens alla träd blev till pennor och havet, utökat med sju hav, blev till bläck skulle det inte räcka för att skriva ned Guds ord. – Gud är allsmäktig, vis.

Ordet ”sju” här antyder mer än vad som i själva verket står. Ifall det varit något tillägg som 10 eller 100 hav, så hade det inte kunnat gå ihop med Allah, eftersom Allah är med alla medel större och bortom alla ord.

Ett annat exempel är att vi har ordet (sabeen/sjuttio) i Koranen, som används som ett ord som pekar på överskott av någonting, det vill säga inte den exakta siffran utan mer.

2.

”Sju himlar” pekar på de planeter som var bekanta för folket under en viss period, eller planeterna de kunde se med det blotta ögat.

3.

De ”sju himlarna” är även ett sammanhang av de flertal gaser och luftvägar som omger jorden.

4.

Alla de små stjärnorna och galaxerna är en del av den första himlen, vilket fullföljer sex större världar. De sju himlarna i Koranen kännetecknar alla de sju världar som existerar i universum.

Med all dagens kunskap och vetenskap så är det inte omöjligt att få mer kännedom om de andra sex världarna. Ett bevis på detta är följande vers:

”Vi har smyckat den nedre himlen med stjärnor och stjärnskott.

Denna vers pekar på att alla stjärnor tillhör den första himlen.
Man bör ändå notera att inom Verser och berättelser där det sägs vara sju himlar inte tillhör den ptolemaiska astronomiska teorin där man presenterat himlen som lager av lök likt himmelsk sfär, (inom denna teorin så existerar det nio himlar)

Man kan ställa sig frågan ifall siffran sju indikerar på hur många eller just sju planeter.( Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, och månen) Det är just dessa planeter som är inom vårt solsystem som vi kan uppfatta med synen. Visst finns det andra planeter men dessa kan vi inte se med det blotta ögat. Baserat på denna förklaring är de sju himlarna samma atmosfär som förekommer på var och en av de sju himlakropparna.

Men andra ord är dessa sju himlakroppar inräknande som en del av jorden; och atmosfären som omger de är deras himmel.

Detta var en liten sammanfattning av de olika tolkningarna från våra lärda kring de sju himlarna.

Koranen:

Surah Luqman 31:27
Surah Saffaat 37:6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *