Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Imam Hassan al Askari (a.s)

Namn al Hassan (a.s)
Tittel al Askari

Faderns namn: Al Hadi (an-Naqi)
Moderns namn: Hadithah (eller Susan)
Född i Medina fredagen den 8:de i Rabi ul thani år 232 Hijrah.
Mördad vid 28 års ålder i Samaraa fredagen den åttonde Rab ul Awwal år 260 Hijra, förgiftad av al Mutaamid den Abbassidiske diktatorn och han begravdes i Samaraa.

Vid 22 års ålder blev Imamen elfte Imam efter sin far an-Naqi. I sju år var han Imam. Han hade minimal med kontakt med shiiterna då han fick leva under stor Taqqiya och levde stora delar av sitt liv i fängelset. Ett fåtal fick träffa honom av hans anhängare. Under denna tid hade shiiterna ökat i antal och i makt, så det var stor förtryck och fruktan för shiiterna. Makthavarna visste att shiiterna hade honom som Imam så han sågs som ett hot. Vidare visste diktatorerna att Imamen (a.s) skulle ha en son snart, som skulle vara den utlovade Mehdin (a.s) och det skrämde dem då de visste deras slut var nära. I tidigare Imamers och Imam al Askaris ord, så skulle en Mehdi (a.s) komma och det omnämndes även i sunni som shia hadither.

Diktatorn ville med alla medel stoppa denna Mehdi (a.s) från att födas. Så när al Mutaamid fick höra att Imamen (a.s) var sjuk så skickade han sin läkare och några agenter till Imamens (a.s) hus för att kontrollera hans situation. När Imamen (a.s) dog så undersökte man slavarna och hela hushållet. I två år sökte de efter Mehdin (a.s) utan att hitta honom och gav upp till slut. Imam al Askari (a.s) begravdes i sitt hem i Samaraa.

Det ska påtalas att även om han fick träffa fåtal shias, så lyckades Imamen (a.s) ändå utbilda många hundra lärda och föra vidare sina ord till oss, genom dessa få han kom i kontakt med.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.