Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fanns det shia eller sunni under Profetens tid?

Finns det sunni ELLER shia under Profetens (S) tid eller finns bara hans Sunnah att följa?

Svar: Ja, Shia finns.

Vad innebär då shia? Arabiskans ”Shi’a” betyder ”följare” och har varken någon positiv eller negativ klang i sig så länge man inte representerar ordet till en viss ledare. Det jag vill säga är att; om man nu är en Shia, alltså en följare, av den mest rättfärdige så ska det normalt sett inte vara fel att vara en Shia till Profeten (S).

Blir man däremot en Shia till en tyrann, då kommen man bemöta samma öde och straff som sin tyrann. Koranen nämner att under domedagen kommer människorna att komma i grupper och varje grupp är en ”Shia” till en respektive ledare, eller som Koranen säger ”Imam” på arabiska.

”One day We shall call every group of people by their respective Imams.

(Qur’an 17:71)

Vi har alltså positiva och negativa ”Imamer”, alltså ledare. Exempelvis nämner Koranen att Farao var en negativ imam åt folket och fick även dem att ha samma öde som hans.

”And We made them (but) Imams inviting to the Fire; and on the Day of Judgment no help shall they find. In this world We continued to curse them; and on the Day of Judgment they will be among the hateful”

(Qur’an 28:41-42)

Alltså kan termen ”Shia” definieras olika beroende på vilken ”Imam” man följer. I Koranen nämner Allah att en av Hans mest trogna tjänare är de som är Shi’a till Hans Proeter (S). Vi kan säga att termen Shia bättre än Sunnah vad gäller begreppet ”att följa Profetens (S) levnadssätt” Varför? Jo för Koranen nämnde Shia i Koranen med dess klara ord:

”And most surely Abraham was among the Shi’a of him (i.e., Noah)”

(Qur’an 37:83)

”And he (Moses) went into the city at a time when people (of the city) were not watching, so he found therein two men fighting, one being of his Shi’a and the other beinghis enemy, and the one who was of his Shi’a cried out to him for help against the one who was of his enemy”

(Qur’an 28:15)

Vi har exempelvis”Abrahams Shia” och ”Moses Shia”.

Profetens (S) Shia kallas Shiat Ali, för det var ingen annan än Profeten (S) som kom att kalla All (as) till sin f Shia”Glad tiding O ‘Ali! Verily you and your companions and your Shi’a (followers) will be in Paradise.”

يا علي أبشر فإنك و أصحابك و شيعتك في الجنَّة

Sunni källor:

1. Fadha’il al-Sahaba, by Ahmad Ibn Hanbal, v2, p655

2. Hilyatul Awliyaa, by Abu Nu’aym, v4, p329

3. Tarikh, by al-Khateeb al-Baghdadi, v12, p289

4. al-Awsat, by al-Tabarani

5. Majma’ al-Zawa’id, by al-Haythami, v10, pp 21-22

6. al-Darqunti, who said this tradition has been transmitted via numerous authorities.

7. al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar Haythami , Ch. 11, section 1, p247

The Messenger of Allah (S) said: ”The Shi’a of ‘Ali are the real victorious in the day of resurrection/rising”

شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة

Sunni källor:

• al-Manaqib Ahmad, as mentioned in:

• Yanabi al-Mawaddah, by al-Qundoozi al-Hanafi, p62

• Tafsir al-Durr al-Manthoor, by al-Hafidh Jalaluddin al-Suyuti, who quotes the tradition as follows: ”We were with the Holy Prophet when ‘Ali came towards us. The Holy Prophet said: He and his Shi’a will aquire salvation on the day of judgment.”

Enligt islams det väldigt viktigt att hålla ihop, så som Koranen nämner:

”‘Hold fast to the Rope of Allah, all of you together and do not diverge

(3:103)

”The Rope of Allah” är Ahlul Bayt (as) , eftersom vissa sunni lärs har återberättat att imam Jafar Sadiq (as) sade:

”We are the Rope of Allah about whom Allah has said: ‘Hold fast to the Rope of Allah, all of you together and do not diverge

(Koranen 3:103)’”

Källa till sunni tolkning av versen 3:103 i
Koranen:

• al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar Haythami , Ch. 11, section 1, p233

• Tafsir al-Kabir, by al-Tha’labi, under commentary of verse 3:103

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *