Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Dödsängeln och Imam al Hussain (a.s)

Av Tamadher al Said

 

Dödsängeln och Imam al-Husayn (as)

Dödsängeln bad om att inte gripa tag i al-Husayns (as) själ, så vem var det som utförde det istället för dödsängeln?

Imam al-Sadiq (as) berättar:

’Jag ska berätta till er en Hadith som Allahs (swt) tron skakas av.

När min farfader al-Husayn (as) föll ner på marken från sin häst, badande i sitt blod och kroppen full av sår, satte sig a-Shimr (Må Allah förbanna honom) på gränsle över den törstige Imamens (as) bröst. Den förbannade a-Shimr tog tag i al-Husayns (as) heliga huvud och började kapa av halspulsådrorna och huvudet medan al-Husayn (as) ropade ’O vilken törst!’.

Under detta ögonblick lät Allah (swt) alla skapelser på jorden och i himlarna att åskåda Imamen (as), Allah (saw) sade: ’Betrakta Profetens (swt) käraste, betrakta hur hans tålamod är över världens tragedier när han är i detta läge.’

Samtidigt beordrade Allah (swt) Dödsängeln att gripa tag i Imamens (as) heliga själ.

-Dödsängeln ’Izrail svarade:

’Jag söker skydd från Allah att du Ya Allah beordrar mig, då jag inte kan utföra din order och inte heller neka dig din önskan, då jag står i tvivel i din älskades sons situation.. Men jag tänker; O min Gud, jag ber och bönar för dig att för din älskade; barmhärtighetens Profet, att du godtar min ursäkt från att gripa tag i din kärastes sons själ, den förtryckte, den törstige Aba Abdillah al-Husayn (as).’

-Då svarade Allah (swt) dödsängeln:

’O ’Izrail, vad är det som får dig tro att jag besvarar din önskan?’

-Då sade Dödsängeln:

’O Gud! Det finns inget som är helt kvar i Hans (as) kropp som jag griper tag i hans själ ur! Och jag skäms för din Profet (saw), och jag skäms för Amiru al-Mo’minin.. och jag skäms för Fatimatu al-Zahraa, och du vill att jag ska gripa Hans (as) själ?’

-Då ropade Allah (swt): ’O Dödsängeln! Grip tag i själen ur Hans (as) huvud.’

-Dödsängeln sade: ’Du är den vetande Ya Allah om att Han (as) sköts med pilar i ögonen.’

-Allah (swt) sade: ’Grip tag i själen ur Hans (as) mun.’

-Dödsängeln: ’Han blev beskjuten med en pil i Hans (as) mun och hans tänder krossades.’

-Allah (swt) sade: ’Från hans bröst.’

-Dödsängeln: ’4000 sår befinner sig i hans bröst.’

-Då sade Allah (swt): ’Grip tag i själen från hans panna.’

-Dödsängeln: ’Han blev kastad i pannan med en sten.’

-Allah (swt): ’Från hans midja.’

-Dödsängeln: ’Han blev huggen i midjan och föll ner av slaget till marken.’

-Då talade Allah (swt) ilsket till alla skapelser i himlarna och på jorden:

’O folk av förtryckarna! Ni har förtryckt er profets dotterson! Jag svär vid min heder och värdighet, jag är stolt över hans martyrskap ty han offrade sig själv för er!

Ni skall veta att ingen som sörjer Honom (as) eller besöker Honom (as), eller gråter över Honom (as), eller får rysningar över Honom (as) kommer att någonsin beträda Helvetet då jag har förbjudit det för denne och jag för denna person till Paradiset även om denne har både människornas och jinns synder.’

-Allah (swt) sade sedan:

’Jag griper tag i al-Husayns (as) själ själv.

O, Dödsängeln, O mina änglar,
O, ni som bor i Himlarna, och ni som bor på Jorden,
O, ni bärare av Tronen,

stig ner till Karbala,
och när jag griper tag i al-Husayns (as) själ,
då ska ni sörja och beklaga er för Mohammed al-Mustafa och Ali al-Murtadha och Fatimatu al-Zahraa.

Gråt och sörj!’

Sedan talade Allah till al-Husayns själ och sade:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
[89:27] [Då säger Gud till den rättfärdige:] ”Du själ, som har kommit till ro!

[89:28] ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
[89:28] Vänd tillbaka till din Herre, tillfredsställd [med Hans gåvor och] omsluten av Hans välbehag!

[89:29] فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
[89:29] Stig in med skaran av Mina tjänare!

[89:30] وَادْخُلِي جَنَّتِي
[89:30] Stig in i Mitt paradis!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.