Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Know your religion – Usool al deen

Know your Religion…Inlägg från 2009

Inom Shiaislam indelas tron in i två delar: Usool al Deen och Furoo al Deen.
Usool al Deen eller Religionens rötter är ett krav att man tror på, det förändras inte och det är förutbestämt sen Profetens tid. Sakerna där utgör kärnan i ens tro.

Furoo al Deen är saker som kan skilja sig mellan muslimerna. De är också saker som kan tolkas olika av lärda och av muslimer som kommit till en viss nivå i sitt religiösa kunnande. Därför måste man som Shiamuslim välja mellan hundratals lärda som kallas för Marja al Taqleed, lärda som uppnått en viss nivå (Ayatollahs).
Det är ett krav som alla Shiamuslimer måste följa, så länge man inte läst och lärt sig så pass mycket att man kan tolka religionen själv.

Här talar jag inte om personer som tror de kan blanda hejvillt eller hitta på saker efter att de konverterade förra året utan här talar jag om personer som läst, studerat religionen i tiotals år. De kan då använda Koranen och Hadith och Profetens Sunnah (levnadssätt) för att tolka de problem som uppstår i ett modernt samhälle.


  • Foroo’e Al-Deen (Religionens Förgreningar):

1. Salat (Bön):
Inom Islam har man 5 böner som man måste göra varje dag.
2.  Sawm (Fasta):

Alla Muslimer måste fasta runt en månad, om året.

3. Alms (Zakat).

Zakat är pengar man måste ge de fattiga. Det räknas ut enligt vissa normer och beror på hur
mkt ägendom man besitter mm.

4.Khums (ännu en skatt)

1/5 av det man tjänar på ett år.

5Haj (Vallfärden till Mecka):

Man måste försöka besöka Mecka en gång i sitt liv.

6. Jihad (Strävan):

En Muslim måste kämpa mot onda angripare eller mot sina egna demoner.

7. Al Amr bil Ma3roof (Uppmana till gott)

En Muslim måste uppmana folk till att göra rätt.

8. Al Nahi an al Monkar (Undvika ont)

Man ska undvika ont och uppmana andra från att begå ont. Man ska undvika onda människor och bekämpa      deras onda handlingar

9. Al Tawalla (Älska ahl ul Bayt)

Man måste älska de ofelbara (profeten och hans familj) och inse att de är de enda som kan tolka och förstå  och förklara hela Koranen till oss. Man måste inse att de är ledarna för alla Människor.

10. Al Tabarra (Hata och undvika Guds fiender)

Man ska undvika onda människor och man ska bekämpa dem. En av grunderna till att Sunnis och Shias haft problem är att vissa personer som Shias hatar anser Sunnis vara storartade och det har lett till konflikter.
En av grunderna till att jag avskyr vissa människor 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.