Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Handelsmannen som förlitade sig på Allah

Handelsmannen som förlitade sig på Allah

Tawakkul är att förlita sig på Allah och utan att lita på Allah då kommer tawakkul inte bli fullbordat. Tawakkul är inte bara ord, utan blint tillit till Allah och Hans plan. Under den heliga Profetens (saw) tid, levde en handelsman, som alltid förlitade sig på Allah i alla sina affärer, han brukade resa från Syrien till Medina på affärsresor och på en av dessa resor kom en bandit och drog sitt svärd, för att döda handelsmannen. Handelsmannen sa, om det är mina rikedomar du vill åt, ta dem men lämna mig ifred. Banditen menade dock att om han dödade honom, så skulle han inte kunna bli hittad, då det inte skulle finnas några vittnen. Då bad handelsmannen om att få göra en sista bön. Banditen gick med på det och handelsmanen började be, när han bad klart lyfte han upp sine händer mot skyn och sa:

”Oh Allah, jag har hört från din Profet, att vem som än förlitar sig på DIG, kommer att förbli skyddad. Jag har ingen hjälpare i denna öken förutom dig.”

Han förlitade sig på Allah och just när han var klar med sin bön, så såg de en ryttare komma snabbt emot dem på en vit häst. När ryttaren kom fram, kom han i envig me banditen och dödade denne. Ryttaren vände sig då mot handelsmannen och sa:

”Oh du, som förlitit dig på Allah! Jag har dödat Allahs fiend och Han har räddat dig från det onda.”

Handelsmannen undrade vem ryttaren var och fick till svar

”Jag är Tawakkul. Allah gav mig en ängels form och jag var i himlen när Gabriel kallade på mig och sa; ”Skynda dig för att stå till din Mästares tjänst och döda Hans fiender” och här är jag, jag tog hand om din fiende.”

När han sa detta, försvann han lika plötsligt som han dök upp. Handelsmannen föll ner på knä och började be tacksamhetsbön. När han kom till Medina tog han kontakt med Profeten (saw), och berättade vad som hade hänt. Profeten (saw) sa:

”Sannerligen! Tawakkul reser upp en person till höjden av success och en person, som innehar den, dennes rank är jämförbar med Profeters rank, Allahs vänner, de rättfärdiga och martyrerna.”

Källa Khazinatul Jawahir, Page 679; Majalis al-Muttaqin (of Shahid-e-Thalith

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.