Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Furoo al Deen

Furoo al Deen

Salat  

Att be de 5 bönerna dagligen.

 

 

Saum (fasta)      

 Att fasta under den heliga månaden Ramadan för att komma närmare Allah

 

Khums (femtedel)      

 Att betala 1/5 av ens inkomst till den islamiska gemenskapen.

 

Zakat (välgörenhet)  

 Att ge välgörenhet till de behövande.

 

Hajj (vallfärden)    

Att försöka åka till vallfärden till Mecka minst en gång i ens liv.

 

 

Jihad (strävan)  

Att besegra våra lägre drifter och vårt ego.

 

 

Ammr bil Maroof      

Att uppmana folk till att göra gott. (att göra gott)

 

 

Nahi anul Munkar (att förbjuda det onda)  

   Att stoppa folk från att göra ont och att kalla folk bort från det onda.

 

Tawalla        

 Att älska och lyda Profeten och Imamerna

 

 

Tabarra          

Att ta avstånd från Profetens och Imamernas och Islams fiender. Koranen: 33:57 De som irriterar Allah och Hans budbärare, Allah har förbannat dem i denna                                              värld och i nästa och har förberett för dem ett förödmjukande straff. Denna vers talar om just Tawalla och tabarra

 ”Jag bad Abu Abdullah (a.s): ”Lär mig, snälla, trons principer. Imamen (a.s) sade: ”De är: att vittna om och bekräfta att det inte finns någon som förtjänar att bli tillbett förtuom Allah, att vittna om och bekräfta att Muhammed är Allahs budbärare (saw) och att vittna om och bekräfta att allt han lärt ut är från Allah. (Det är trons principer) att vittna om och bekräfta att det finns 5 bön (salah), att betala Zakaat (almosor), att fasta i månaden Ramadan och att utföra Hajj till Huset (Kaaba). (Det är del av trons principer) att älska dem som älskar oss (Imamerna a.s, från Profetens hus), och att ta avstånd från våra fiender och att bli del av den grupp som tillhör de trovärdiga. (Alla dessa saker är del av trons principer och obligatoriska).”

“I requested Aboo `Abd Allaah (as) ‘Teach me, please, the principles of beliefs. The Imam (as) said, ‘They are: to testify and affirm that there is no one who deserves to be worshipped except Allah, to testify and affirm that Muhammad is the Messenger of Allah and to affirm that whatever he has taught is from Allah. (It is of the principles of beliefs) to affirm and accept that there is 5 salaah (prayers), to pay Zakaah (charity), Sawm (fast) in the month of RamaDaan and to perform Hajj of the House (of Allah). (It is of the principles of beliefs) to love those who love us (‘A’immah from the family of the Messenger of Allah), to disown our enemies and to become part of the group of the truthful ones. (All such issues are of principles and obligatory matters).’” 

Source: Al-Kulayni, Al-Kaafi, vol. 2, pg. 18, hadeeth # 2 Grading: Al-Majlisi said this hadeeth is SaHeeH (Authentic) –> Mir`aat Al-`Uqool, vol. 7, pg. 101

Abu Jafar (a.s) sade: Islam är byggt på fem principer. Dessa är: ”Salat Zakat, Fastan, Hajj och Wilayah. Ingen princip har varit så viktig som principen om Wilaya. Folk accepterade de andra fyra men de struntade i (al Wilaya)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‏ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَةَ “

Aboo Ja`far (as) has said, ‘Islam is based on five principles. They are: Salaah, al-Zakaah (charity), Sawm (fasting), Hajj and al-Wilayah. The call to none of the other principles has been so emphatic as it has been to al-Wilayah. People accepted the other four but they left aside this [al-Wilayah].’” Source: Al-Kulayni, Al-Kaafi, vol. 2, pg. 18, hadeeth # 3 Grading: Al-Majlisi said this hadeeth is Muwaththaq Kal-SaHeeH (Reliable like a SaHeeH (hadeeth)) –> Mir`aat Al-`Uqool, vol. 7, pg. 116

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.