Press "Enter" to skip to content

Bihar al Anwar – Allama Majlisi

Allama Majlisi

Safaviderna härskade i Iran och de hade valt shiaislam som statsreligion, så de utnämnde ett stort antal shiitiska tänkare och lärda. Shah Sulayman utnämnde Allama Majlisi till Shaikh al Islam, högsta lärde i riket.

Majlisi gick up på minbar (talarstolen i moskén) och massan tystnade. Som vanligt, började han med att tala väl om Ahlul bayt a.s, men snart ändrades tonen i hans röst. Han började tala om den shiitiska trons olika aspekter, och till allas förvåning, tog man in ett dödsskynke, skynket man brukar lägga de döda i. Den lärde tog upp det och sa:

”Detta här är min tro, jag vill att var och en av er ska skriva sin namnteckning på skynket, som vittne på att jag är en följare av denna tro”.

Al Majlisi föddes i Isfahan, år 1037 Hijra. Hans far var Mullah Muhammad Taqi Majlisi en känd lärd och det var under hans ledning som Majlisi fick mycket av den utbildning han hade, och hans skolning började vid 4 års ålder. 21 olika lärda gav Majlisi tillåtelse att göra Ijtihad, att döma och tolka i religiösa frågor.

Allama Majlisi tog på sig ansvaret att hitta de hadither som de stora giganterna i den shiitiska världen, inte redan hade skrivit ner. Män som Sheikh Kulayni, Sheikh al Saduq och Sheikh al Tutsi hade samlat tusentals hadither, men många fler hade inte samlats i bokform.

Han ville samla en samling böcker med varenda hadith som sägs härstamma från de ofelbara Ahlul Bayt. Efter flera år, lyckades han skriva ner allt och vi fick den ovärderliga skatten – Bihar al Anwar. Volymen var på 110 böcker, som innehåller hadither om alla möjliga ämnen.
Hadither som handlar om religion, hygien, och personliga förhållanden.

Hans mål var att samla alla hadither, inte att gradera dem eller att enbart hitta dem han ansåg vara äkta. Sådant överlät han åt de lärda som kom efter honom.

Allama Majlisi skrev många fler böcker och utbildade samtidigt en mängd jurister, däribland hans egen dotter. År 1111 Hijar, på 27:de Ramadan, dog Majlisi. I 77 år kämpade han för shia islam och han begravdes i sin hemstad, Isfahan.

Bihar al Anwar

Bihar al Anwar (Ljusens ocean) är en stor lexikon av hadither, som försöker samla alla hadither i en och samma bok och som klassifierar dem beroende på ämne. Det samlades under Safaviderna, av den kände teologen Muhammad Baqir Majlisi.

Boken består av 110 volymer, med runt 400 sidor var. Böckerna innehåller hadither från Profeten Muhammed och resten av de ofelbara. Källorna var tidigare verk, av shia som sunni lärda.

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *