Press "Enter" to skip to content

Vart försvann haditherna?

Det här är en sunni hadith från Bukhari, här säger man, att al Hassan a.s, förmedlade många hadither, men vart är dessa hadither? Letar ni efter al Hassan och hans hadither i Bukhari, är de obefintliga. Varför?

 Återberättade tauba al Anbari: Ash Shaabi frågade mig: ”lade du märke till hur al Hassan (a.s) brukade förmedla hadither från Profeten (saw)? Jag stannade med Ibn Umar i runt två och ett halvt år och jag hörde inte honom förmedla något annat än hans (hadither): Han (Ibn Umar) sade: ”Några av Profetens (saw) följeslagare, inklusive Saad, skulle äta kött, men en av Profetens (saw) fruar tilltalade dem och sade: ”Det är en ödlas kött. Då slutade folket att äta dess kött. Därpå sade Allahs sändebud (saw): Fortsätt äta det, för det är lagligt. Eller sade: Det finns inget ont i att äta det, men det är inte från mina måltider (dem jag brukar äta).

Så man erkänner att al Hassan (a.s) har förmedelat många många hadither från Profeten (saw) men idag återfinns enbart en handfull i sunniternas böcker…

Narrated Tauba Al-’Anbari: Ash-’Sha’bi asked me, ”did you notice how al-hasan used to narrate Hadiths from the Prophets? I stayed with Ibn ’Umar for about two or one-and-half years and I did not hear him narrating any thing from the Prophet except his (Hadith): He (Ibn ’Umar) said, ”Some of the companions of the Prophet including Sa’d, were going to eat meat, but one of the wives of the Prophet called them, saying, ’It is the meat of a Mastigure.’ The people then stopped eating it. On that Allah’s Apostle said, ’Carry on eating, for it is lawful.’ Or said, ’There is no harm in eating it, but it is not from my meals.”

(Bukhari Book #91, Hadith #372)

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *