Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

En mors rättigheter

En mors rättigheter

Zakaria ibn Ibrahim var från Kufa och var barn till kristna. När han blev äldre konverterade han till islam, mot sin familjs önskan. En dag gick han på vallfärd till Mecka och därför lämnade han Kufa. Innan dess kom han dock till Medina för att besöka Imam Jafar al Sadiq a.s.

Han berättade hela sin historia för Imam Sadiq a.s och imamen a.s frågade honom vad var det som attraherade dig till islam?
Zakaria svarade det var just versen 52 i surah Shura i den heliga Koranen, den förklarar min situation perfekt. Den allsmäktige vänder sig till sin profet och säger:

”…Du var okunnig om trons bok. Vi uppenbarade den till dig som inspiration och gjorde det till ljus, för att ledsaga dem vi behagar av våra tjänare…”

Imamen a.s svarade:

Jag vittnar om att den allsmäktige Allah lett dig till sanningens väg. Sedan repeterade imamen bönen 3 gånger, Oh den som livnär alla skapelser, må Du alltid vara hans ledsagare..”

Då frågade Imamen a.s om Zakaria hade några frågor?

”Jag undrar vad jag ska ta mig till med mina släktingar, de är alla kristna, min mor är blind, jag är muslim och jag lever med dem och är tvungen att äta vad de äter. Vad ska jag göra med tanke på de här omständigheterna? Äter de gris, undrade Imamen a.s.
Nej, det gör de inte, de rör inte ens grisköttet.
Då fanns det inga problem för dig att leva med dem, svarade Imamen a.s Ta hand om din mor, var trevlig, tillmötesgående och kärleksfull så länge hon lever och låt ingen ta hand om hennes begravning när hon dör. Nämn inte för någon att du träffade mig idag jag ska också till Mina och inshallah vi ses där.”

Alla som var på vallfärden möttes vid Mina. Zakaria letade efter Imamen a.s och till slut hittade han honom, omringad av de vallfärdande. Alla frågade Imamen a.s som små barn, frågorna bar haglade, och alla fick de svar, de som var i närheten och även dem som var var långt borta.

Efter vallfärden gick Zakaria hem till Kufa igen. Han kom ihåg Imamens a.s ord, angående sin mor. Så han följde dessa uppmaningar och tog hand om sin mor mera än han någonsin gjort. Han gav henne mat med sin egen hand, han tvättade hennes kläder och kammade hennes hår. Hans mor kunde inte låta bli att känna igen det förändrade beteendet.

En dag frågade hon honom, min son, när vi hade samma tro, tog du inte hand om mig på det här viset. Vad har föranlett dig till att förändras på det här sättet? Sonen förklarade att en son till Profeten Muhammed saw, hade beordrad honom att göra så. Hon undrade om han var en profet, men han sa nej, han är son till en Profet.

Hon kunde inte förstå att en man, som inte var en profet, kunde ge sådan här vägledning och förbättra hennes son mera än han någonsin varit. Så hon bad honom lära henne om islam. Han lärde henne bönen, wudhu och hon bad den dagen alla 5 bön.

Mot kvällen blev hon sämre, och hon bad sin son att upprepa trosbekännelsen och lära henne fundamenten i islam. Sedan somnade hon. Dagen efter begravdes hon och hennes son var den som ledde bönen över hennes grav.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *