Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fatima al Zahraahs äktenskap

Fatima Al Zahraas (A) äktenskap

 

Nära Fatima Al Zahraa växte upp och nådde mogen ålder skyndade sig många av Profetens (S) kompanjoner för att be om hans tillåtelse och äran att få gifta sig med hans rena och ädla dotter. Profeten (S) valde att inte vara någon av dem. Abu Bakr var en av dem som önskade gifta sig med Fatima Al Zahraa varav Profeten vägrade och svarade honom: ”Hennes öde ligger i Allahs händer”[1]

En annan kompanjon som ville gifta sig med henne var Umar ibn Khattab, Profeten svarade så som han hade svarat Abu Bakr. När Profeten klargjorde för folket att hans dotters öde låg i Allahs händer och att han inte hade någon rätt att bestämma över hennes giftermål drog sig folket tillbaka och lämnade henne ifred. En kort tid senare träffade några kompanjoner imam Ali (as), de talade med honom om hans nära släktskap med Profeten, om de insatser han hade gjort för Islams spridning, om hans trofasthet och andra goda kvalitéer de visste att han hade. De uppmuntrade honom därför att gå till Profeten och fråga honom om han kunde få bli den lycklige att få gifta sig med Fatima Al Zahraa.

På grund av den respekt och kärlek han hade för Profeten kände Imam Ali sig blyg och motvillig att fråga honom om lov för att gifta sig med hans dotter. Även imam Ali hade hört det som Profeten hade sagt om att Fatima Al Zahraas öde låg i Allahs händer. Han kom slutligen till Profeten som såg honom nalkas och frågade honom:

”Vad har du på hjärtat mig broder?” 

Imam Ali var på grund av blygsel tyst en stund och sa sedan:

Åh Allahs sändebud, jag tänkte på Fatima Al Zahraa”

Profeten log och svarade förtjust:

”Välkommen. Allah önskar att du ska gifta dig med min dotter”[2]

 

Imam Alis hjärta fylldes med glädje över att Allah ärat honom med detta giftermål. Han var Profetens kusin och nu skulle han även bli hans svärson. I vissa tolkningar av Koranen sägs det att nedanstående vers är uppenbarad till imam Alis ära:[3]

”Och det är Han som har skapat människan av vatten och gett hennes känsla för härstamning och släktskap och de band som upprättad genom äktenskap, din Herre har makt över allt”

[24:54]

 

Profeten berättade för folket och hans kompanjoner att Allah hade valt imam Ali till Fatimas make. Profeten sade att en ängel hade kommit ner till honom och sagt:

”Åh Allahs sändebud! Allah hälsar dig och säger att Han har vigt Fatima Al Zahraa tillsammans med Ali i Himlarna, du ska nu viga dem på jorden”[4]

 

Profeten gick därför till Fatima och sa till henne: 

”Jag förenar dig och Ali i äktenskap, han är den bästa i hela Ummahn. Han är den som har mest kunskap, den som är klokast och han är den första muslimen”[5]

Vid ett annat tillfälle sade han till henne:

’’Åh Fatima Al Zahraa, har du märkt att Allah iakttar människor på jorden och Han valde din far bland de till sitt sändebud. Bland dessa människor har Allah valt Ali till din man och till min beskyddare’’[6]

Vid ett tredje tillfälle sa han till henne:

’’Bland mina kompanjoner är Ali, den förste muslimen, den som har mest kunskap och visdom’’[7]

Det var på grund av Imam Alis nobla kvalitéer och höga moral som Allah valde honom till Fatimas make. Det har sagts att om imam Ali inte skapats så skulle det inte finnas någon som var värdig att gifta dig med Fatima Al Zahraa.

 

[1] Tabaqat ibn S’ad, vol 8, sid 11. Tareekh al-Kahmeers, vol 1 sid 407. Thakha’ir al-Uqba, sid 29.

[2] Noor al-Absar sid.42. Kanz al-Ummal vol.6 sid.318. Mustadrak al-Hakim vol.3 sid153.

[3] Majma’ al-Bayan, vol.9 sid.175

[4] Thakha’ir al-Uqba, sid.32

[5] Jam’ al-Jawmi’, vol.6 sid.398

[6] Thakha’ir al-Uqba, sid.32

[7] Kanz al-Uqba vol.6 sid.153

 

En kommentar

  1. Mariam Zaki 04 juli 2014

    Tack själv Bahlool

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.