Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Vad för slags man var Ali ibn abi Talib

Sheikh al Kahshi sade:

Hamdaway och Ibrahim, de två sönerna till Nasiyr – båda sade:

Ayyub son till Nuh återberättade till oss från Safwan son till Yahya från Asim son till Humayd från Muawiya son till Ammar från Abi al Zubair al Makki som sade:

Jag frågade Jabir son till Abdallah (al Ansari): Informera mig, vad för slags man var Ali bin abi Talib?
Han (Abu al Zubair) sade: Så han (Jabir) höjde sin huvudbonad (slöjan) från sina ögon (det hade fallit över hans ögon) och sade:

”Han var den bäste av alla män. Vid Gud! vi brukade känna till hycklarna på Allahs budbärares tid genom deras hat för honom.”

Detta handlar om Profetens (saw) kända ord, ingen älskar dig (Ali) förutom en troende och ingen hatar dig förutom en hycklare. Alla i kedjan är pålitliga förmedlare av hadith enligt shiitisk standard, förutom Abi al Zubair och han är en känd Tabii som var en känd förmedlare av hadither från Jabir son till Abdallah. Sunniterna har ikhtilaf (oenighet) om honom, men majoriteten av de lärda anser honom vara thiqa (pålitlig) eller saduq (ärlig) som kanske gör tadlis; men här är han noggran på att han hört från Jabir.

Jabir lyfter huvudbonaden från sina ögon som om han blev slagen frågans tyngd (och personen det involverar) och önskar ge full uppmärksamhet till den.

 

Shaykh al-Kashshi said: Hamdawayh and Ibrahim, the two sons of Nasiyr – both said: Ayyub b. Nuh narrated to us from Safwan b. Yahya from `Asim b. Humayd from Mu`awiya b. `Ammar from Abi al-Zubayr al-Makki who said:
I asked Jabir b. `Abdallah (al-Ansari) saying: Inform me – what kind of a man was `Ali b. Abi Talib?
He (Abu al-Zubayr) said: So he (Jabir) raised his head-gear (veil) from his eyes [and it (i.e. the head-gear) had fallen over his eyes] and said: That one was the best of all men. By Allah!, we used to know the hypocrites in the time of the Messenger of Allah by their hatred towards him.
I (i.e. brother Islamic Salvation) say: this refers to the famous words of the Messenger of Allah ”no one loves you (`Ali) but a believer and no one hates you but a hypocrite’. All of the narrators are trustworthy by Shi’i standards, except for Abi al-Zubayr, and he is a famous Tabi’i who was a known narrator from Jabir b. `Abdallah. The Sunnis have ikhtilaf (disagreement) over him, but the majority of their scholars consider him thiqa (trustworthy) or saduq (honest) who may make tadlis; but here he is explicit in having heard from Jabir.
Jabir raises the lowered veil from his eyes as though he has been struck by the weight of the question (and the personality it involves) and wishes to give full attention to his answer.

 

حمدويه و إبراهيم ابنا نصير، قالا حدثنا أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمار، عن أبي الزبير المكي، قال : سألت جابر بن عبد الله فقلت أخبرني أي رجل كان علي بن أبي طالب ؟ قال : فرفع حاجبيه عن عينيه و قد كان سقط على عينيه فقال : ذاك خير البشر أما و الله إن كنا لنعرف المنافقين على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ببغضهم إياه

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *