Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Profeten Muhammed och olika former av tillbedjan

Profeten Muhammed (saw) och olika former av tillbedjan

Från al Amali av Sheikh al tusi, från Abu Dharr från Profeten (saw) som sade:

”Att titta på Ali ibn Abu Talib är en form av tillbedjan, tittandes på dina föräldrar med en blick av oskuldsfullhet och medlidande är en form av tillbedjan, tittandes på papperet (Omslag) med betydelsen Koranens papper, är en form av tillbedjan och att titta på Kaaba är en form av tillbedjan.
Acts of worship according to Rasululah (saw)

From al-Amali of Sheikh al-Tusi […] From Abi Dharr (rah) from the Prophet (saw) who said : ”Looking at Ali Ibn Abi Talib (as) is an act of worship, looking at your parent with innocence and compassion is an act of worship, looking at the paper (i.e Cover) meaning the paper of Quran is an act of worship and looking at the Ka’bah is an act of worship.”

24- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن محمد بن معاذ عن أحمد بن المنذر عن الوهاب عن أبيه همام بن نافع عن همام بن منبه عن حجر يعني المدري عن أبي ذر عن النبي ص قال النظر إلى علي بن أبي طالب ع عبادة و النظر إلى الوالدين برأفة و رحمة عبادة و النظر في الصحيفة يعني صحيفة القرآن عبادة و النظر إلى الكعبة عبادة .

Bihar al-Anwar, Vol.96, Page 60, Hadith Number 24

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *