Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Skillnad på tro och underkastelse

Skillnad på islam och Iman (tro):

Han sade:

Jag frågade Abu Abdullah al Sadiq (a.s) om Allahs följande ord: ”De vandrande araberna säger: vi tror, säg (till dem oh Muhammed): Ni tror ej, men säg istället: Vi underkaster oss, för tron har inte nått deras hjärtan än.”

Han sade till mig: Ser du hur Tro (Iman)skiljer sig åt från Underkastelse (Islam)

Difference in Islām & Imān:

Ali b. Ibrāhim, from Muhāmmad b. Isā, from Yūnus, from Jāmil b. Darāj, he said, ”I asked Abu ’Abdullah Al-Sadiq (عليه السلام) on the following words of Allah (swt), ’The wandering Arabs say: We believe. Say (unto them, O Muhammad): Ye believe not, but rather say: We Submit, for the faith hath not yet entered into your hearts.'” He (عليه السلام) said to me, ”Do you see how Imān (belief) is different than Islām (Submission).”

Grade: Sahih
Alamāh Al-Majlisī, Mirāt Al-’Uqool, V.7, P.124   [Al-Kāfi, V.2, P.24, H.3]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *