Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hur känner man igen sin Imam?

Hur känner man igen sin Imam?

Källa: Ayn al Hayat av Allama Muhammad Baqir al Majlisi

Humairi återberättar i sin bok, Qurb al Asnad, att Abu Naseer en gång gick till Imam Musa al Kadhim (a.s) och frågade honom:

”Hur känner man igen sin Imam?” Imamen (a.s) svarade, det första karaktärsdrag som en Imam har, är att han måste ha blivit utnämnd av sin far att efterträda honom, även kallat Itmam al Hujjat eller att fullfölja sin plikt.

Det är på samma sätt som Profeten (saw) utnämnde Ali (a.s) som sin viceregent eller Imam. Det andra karaktärsdrag som en Imam har är att ge svar till vilken fråga som helst, som ställs honom. Att han även har förmågan att ge svar på en fråga innan den ens ställts honom. Imamen kan ge svar på frågeställarens språk.

Sedan satte Imamen (a.) sig och sade:

”Sätt dig, så jag kan ge dig bevis för min Imamaat.” Då kom en persisk man från Khorasan in och han ställde en fråga på arabiska. Imamen (a.s) svarade honom på persiska, mannens språk. Mannen från Khorasan blev förvånad och sade: ”Oh heliga Imam! Jag frågade på arabiska, då jag antog att du inte kunde persiska men du talar persiska bättre än jag!” Imamen a.s sade då till mannen, om jag inte kan ge dig svar på ditt språk, då är du överlägsen mig och om du är överlägsen mig, hur hade jag då kunnat vara din Imam om jag inte kunde ditt språk? Imamen (a.s) sade ”Oh Abu Muhammad, ingen persons språk är främmande för en Imam. Han känner till djurens, fåglarnas och alla levande kreaturers språk. Imamen kan kännas igen med hjälp av dessa karaktärsdrag. Ifall någon hävdar att han är en Imam och inte har dessa drag, då är han ingen Imam.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *