Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

De som konverterar upplever stora dilemman

Muslim Women Converts Tell Of Hijab Dilemmas, Family Rows And Negative Portrayal Of Faith.

I en undersökning gjord på 49 konvertiter, har man kommit fram till vissa punkter som rör konvertiterna:

1. De ses som troféer av muslimerna. Särskilt om de är vita.

2. Mörka konvertiter beaktas knappt.

Kristiane Backer, före detta MTV ankare

Kristiane Backer – före detta MTV moderator

3. Muslimerna vill gärna gifta bort dessa konvertiter, giftermål som ofta fixas fram med folk som vill flytta till väst eller personer som bara inte passar konvertiterna.

4. Konvertering från religiösa familjer, accepteras lättare än från familjer med ateistisk världsbild.

5. Vissa familjer gick långt för att bekämpa konverteringen, allt från att slänga ut den som konverterade, till att släktingar talade om för grannar och släktingar, att dottern dött, när hon blev muslim.

6. Några såg hur deras släktingar blev medlemmar i rasistiska partier för att ”stoppa” islamifieringen av England.

7. Frågor som kom upp var problematiken med samhället och slöjan, transsexuella frågor, medias negativa syn på konvertering till just islam. Många fick frågan, varför en upplyst, skulle konvertera till en medeltida religion som islam. Vissa konverterade, sågs som ”orena” för de hade haft sex före konverteringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.