Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Imam al Hadi a.s och respekt för de lärda

Imam al Hadi a.s och respekt för de lärda

Under den tionden Imamens, Imam Hadi a.s, tid, fanns det en stor shiitisk lärd. En gång kom en Nasibi (hatfyllda mot Ahlul Bayt a.s) och hade en diskussion med den lärde, den lärde vann diskussionen med hjälp av Koranen och Haditherna.

En dag kom den lärde att befinna sig i ett möte, med mestadels shiamuslimer och medlemmar av Banu Hashim; Imam al Hadi a.s var också närvarande. I mitten av mötet, satt Imam Al Hadi a.s, och på stället fanns en stor kudde. När Imam al Hadi a.s såg den lärde, ställde han sig upp från sin plats och bad den lärde att komma fram och sätta sig bredvid honom, på kudden.

En äldre man från Banu Hashim, ogillade detta, så han klagade och sa:

”Oh Profeten Muhammeds saw, son! Hur kan du ge företräde till en vanlig man, över en Sayyid (ättling till Profeten saw), som tillhör Abu Talibs och Abbas ättlingar?”

När Imam Hadi a.s hörde detta, blev han mycket sur på den gamle mannen och tog upp flera verser från Koranen, som bevisade att de lärda har företräde och överhöghet över alla andra.

Sedan frågade Imam Hadi a.s de församlade:

”Tror ni på Allahs ord, i den heliga Koranen?”

Alla sa ja. Sedan sa Imamen a.s:

”Har inte Allah sagt: ”Allah kommer resa dem som har tro och dem som har givits kunskap till en högre nivå? Koranen 58:11.

Så vet, såsom Allah älskar en troende, över en icke troende, så älskar Han en troende med kunskap över en troende utan kunskap. Så säg mig, har inte Allah även sagt:

”Oh Muhammed: Kan de som vet och de som inte vet, vara jämställda? Sannerligen kan enbart de män med förståelse ta i beaktning? Koranen 39:9

Så varför försöker ni stoppa mig från att ge företräde åt den som Allah gett företräde? Denna lärd har använt sina kunskaper, som Allah har välsignat honom med och förintat vår fiende med dem. Detta dåd är bättre än alla familjeband och anhörighet i mina ögon.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.