Press "Enter" to skip to content

Far7at al Zahra

Några dagar sedan var det Far7at al Zahra, en högtid för shiiter där vi firare olika händelser, däribland att man 1400 år sedan tog hämnd på de mördare som hade mördat Profeten Muhammeds (s.a.w) familj. På denna dag firar man även att vi fick den tolfte av de utvalda imamerna efter Profeten Muhammed (s.a.w), Mehdin.

Förmedlat via Ahmad ibn Ishaaq al Qummi genom Imam Muhammad al Hadi (a.s)

Allahs Profet (s.a.w) sade:

Träna era barn i tre saker, kärleken för Profeten, kärleken för hans avkomma (med andra ord Ahlul  Bayt) och Koranrecitationen.

Imam Muhammad al Baqir (a.s) har sagt:

Bästa sättet att uppnå närhet till Allah, allsmäktig och härlig, är att lyda Allah, lyda hans Profet och att lyda dem som sattes att leda efter honom.” Sedan lade han till;” Kärleken för oss (Ahlul Bayt) är tro(iman) och hatet för oss är otrohet (kufr).”

Efter flera års sorg och gråtande över Imam Hussain (a.s) och hans vänner, var det den tiden på året när Imam Ali bin Hussain Zainul Abideen (a.s) fick ett leende över sitt ansikte. Han fick det goda budet att den store anhängaren och sanne shiiten Al Mukhtar al Thaqafi, hade tagit hämnd för Ahlul Bayt och dödat många av de brottslingar som hade torterat Ahlul Bayt vid Kerbala under Ashura. I dag hälsar vi denna store man för hans service för islam.

Detta var dagen i Rabia al Awwal (islamisk månad) då Omar ibn Saad (la), Imam Hussains (a.s) mördare blev dödad av Al Mukhtar. Omar var den förste att skjuta en pil mot Imam Hussain (a.s) på 9:de dagen i månaden Muharram, år 61,  islamisk tideräkning. Så startade han alltså kriget mot Imam Hussain (a.s) och han skrek ut: ”Oh Kufas och Syriens folk, var vittne från idag till domedagen, att jag var den förste att skjuta pil mot Hussain!” När han sa det, sköt han sin pil.

Senare talade Imam Hussain (a.s) om för Yazids (la) armé, som leddes av Omar, att han behövde få en natt då han kunde be sina böner men det förvägrades honom. Al Mukhtar stod upp i moskén i Kufa och utropade sin revolution. ”Jag håller mig till Allahs bok och till hans Profets (s.a.w) sunnah. Jag ska ta hämnd på Hussains (a.s) mördare. Jag ska slåss mot dem som bröt Allahs lagar. Jag ska försvara de svaga mot de starka.

Så vi måste vara glada över att få fira denna fest, denna segerns eid. Detta var den första dagen efter massakern på hans far, som den fjärde imamen, Zain al Abideen, log. Vi är vänner till Profeten och hans heliga familjs vänner och vi är fiender till Profeten och hans heliga familjs fiender.

Den sjätte imamen Jafar al Sadiq (a.s) sade:

”Sannerligen finns det många olika nivåer av att betjäna Allah, men tillgivenhet till oss, Ahul Bayt, är den högsta.”

Vidare sade han:

”Han som inte är kapabel att göra oss någon nytta (oss som i Ahlul Bayt), han kan göra gott för våra fromma anhängare, och han som inte har möjlighet att besöka oss, han kan besöka våra rättskaffna anhängare, och då kommer han att få sig en vallfärd tillgodosett.”

Förbannad vara de som sårade, hånade, bekämpade och mördade er. Förbannad vara era fiender, förbannad vara era ovänner. Må Allah förbanna alla som bekämpade er, tog er rätt eller på något sett skadade er. Må Allah förbanna alla dem som stödde brotten mot er.

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *