Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Denna värld

”This world has been created mortal, unstable and uncertain. Its residents keep changing, each undergoing their own ups and downs. Do not be deceived and made miserable by its fleeting transient pleasures and attractions, for you deserve nothing less than Paradise, don’t sell yourself for anything less. Whoever is content with these worldly pleasures has settled for something base and low.”

Denna värld har skapats dödlig, instabil och osäker. Dess invånare ändras, alla genomlever sina egna upp och ner. Var inte lurad och gjord olycklig av dess flyktiga övergående nöjen och attraktioner, för du förtjänar inget mindre än paradiset, sälj dig själv för inget mindre. Vem som än är nöjd med dessa värdsliga nöjen har nöjt sig med något enkelt och lågt.”

Imam Hussain bin Ali a.s

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *