Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Den gyllene kedjan

Imam Ridha berättar om en hadith från Profeten saw:

Imamen (a.s) tog upp kedjans förmedlare fram till sin förfader Profeten (saw) som sade; Allah sade till mig – ”Trosbekännelsen Det finns ingen Gud förutom Allah”, är min fästning. Den som säger denna mening, går in i Min fästning; och den som går in i Min fästning kommer vara skyddad från Mitt straff. Imamen (a.s) pausade en stund och fortsatte – ”Det finns vissa villkor för att man ska kunna få gå in i denna fästning, och Jag är ett av dessa villkor”

Denna hadith kallas för Silsalatul Dhahab och anses vara en Hadith Qudsi. Imam Ridha a.s, bekräftar att bön till Allah, kommer accepteras, om det är byggt på åtlydnad av de ofelbara imamerna. Denna hadith bekräftar detta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.