Press "Enter" to skip to content

Citat – Ya Allah

Amirul Mo’minin ‘Ali ibne Abi Talib (as) has said: “A person who recites 100 verses from anywhere in the Qur’an and then says: ‘Ya Allah’ seven times, if he wanted to remove a huge boulder (from the ground), he would be able to do so with the permission of Allah.”

Amir al Mumineen Imam Ali Ibn Abi Talib a.s har sagt: ”En person som läser 100 verser var som helst ur Koranen och sedan säger :” Ya Allah, sju gånger, om han ville flytta en stor sten (från marken), så skulle han kunna göra det med Allahs hjälp.”

-Thawabul A’mal, Page 233

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *