Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Musa al Kadhim och den fattige poeten

På grund av Imam Kadhims dödsdag, kommer här en liten berättelse:

 

Musa al Kadhim a.s och den fattige poeten

Under en Nowrooz, Mansur Dawaaniqi, den Abbassidiska Kalifen, befalld Musa al Kadhim a.s, att presentera sig vid ett möte för Eid Nowrooz. Det var för att folk skulle komma dit och presentera sig och erbjuda honom gåvor.

Imamen sade:

”Norwooz är eid för iranierna och ingenting om det har sagts i islam”.

Mansur svarade:

”Det är en politisk handling och det är för att mina soldater ska vara glada”.

Imamen gick med på det och gick till mötet. Generalerna, de höga adliga och de fattiga massorna, besökte honom där och gav honom sina gåvor. Samtidigt hade Kalifen beordrat en slav att stå nära Imamen för att hålla reda på alla gåvor, den siste som kom för att hälsa på Imamen var en gammal man som sade:

”Oh Profetens budbärares son! Jag är en fattig man och har inga pengar att köpa en gåva till dig med, men min gåva idag till dig är dessa tre verser ur en dikt, som min farfar hade skrivit till ära för din farfar, Hussain bin Ali a.s. ”

Då han sa detta, läste han upp dikten och Imamen visade sin uppskattning och sa: ”Jag tar emot och accepterar din gåva och sedan bad han för mannen. Sedan vände han sig till slaven och sa, gå till Mansur och berätta om dessa gåvor och fråga honom vad man ska göra med dem.

När slaven kom tillbaka från Mansur sa han:

”Kalifen sa, jag ger dig gåvorna, gör som du vill med dem”.

Imamen sa, jag ger dig dessa gåvor (till den gamle mannen).

Moralen av storyn som jag förstår det:

Vår kärlek för Ahlul Bayt belönas, vår kärlek för Hussain a.s belönas. Vår fattigdom kan vara tillfällig. Vårt tålamod blir belönad. Allah förändrar vår situation, över en natt..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *