Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sveriges Shiamuslimers dikttävlig om Ghadir

Första dikten i tävlingen om al Ghadir, av Mohammad Khalaf. Tävlingen ingår i vår grupp – Sveriges Shiamuslimer.

 

Allahu Akbar , Ghadir Khum 

Allahu Akbar, 
Allahu Akbar, 
Allahu Akbar, 
Allahu AkbAR.
Högt är Namnet som alla skapelser välsignar
Högt är Skaparen som all skapelse Han väl skyddar
Högt är Al-Rahmaan som alla själar Han rikt benådar
Högt är Al-Raheem som sin Imam Han oss begåvar
Lågt och förbannat, är den som förnekar Allah’s Hujja vågar!

Det finns en liten bäck, som ringlar sig fram
och på gängse sidor rosenhäck, når en liten damm
Här skulle historia skrivas, och Allah människan begåva
Så att vi på jorden trivas, och hos Allah Jannah utlovas.
Vår helige älskade Profet, samlade folkskaran vid Ghadir 
För att klaragöra det, vem som efter honom är Amir.
På al-minbar inför föredraget, Mohammad vacker som en safir
Fick al-kuffar med sitt ord skräckslaget, 
då han lämnade till oss en souvenir
Två saker lika tunga som världshavet, 
vilka om vi följer vår imaan oss aldrig flyr.
Al-Quran al-Karim den tyngre, 
den andre våra älskade Ahlul Bayt som styr
Med ”man kuntu mawlaa fahada Aliyon mawlaa”, 
orden som markerade hans revir
Ali ibn Abi Taleb med Fatima Al-Zahraa, 
skulle ge oss vid Karbala en martyr.
Men dem förnekade Ali och hans wilaya, 
må Allah ajal farjuhu wa ilayhi al-masir,

Allahu Akbar, Allahu Akbar. 
Allahuma salli ’ala Mohammadin wa ’ali Mohammadba

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.