Press "Enter" to skip to content

Ghadir – Imam Ridhas hadith

Den åttonde Imamen, Al Ridha, (a.s) sade om Eid al Ghadirs betydelse:

När domedagen är nära, då skyndar sig fyra dagar mot Allah, den härlige och storartade, såsom en brud skyndar sig mot sitt bröllopsgemak:  Han tillfrågades vilka dessa dagar var och han svarade: Al Adhaa dagen (Eid al Adha), Al Fitr dagen (Eid al Fitr), Jumadagen (Fredagen) och Al Ghadirdagen. Sannerligen är Al Ghadirdagen bland dessa dagar som månen är bland stjärnorna.

Vidare sade al Ridha (a.s) att al Ghadir är:

 • När  Allahs religion fulländades.
 • När Profeten Ibrahim (a.s) räddades från elden och han fastade som tack till Allah.
 • När de troendes ledare, Imam Ali (a.s), fastställdes som efterträdare till Profeten Muhammed (s.a.w) och hans dygder och prakt utropades.
 • När Djävulen slängdes ut av Allah.
 • När Ahlul Bayts anhängares goda dåd är accepterade.
 • När shiiternas strävanden och offer görs till tecken på tacksamhet till Honom.
 • När förbönen accepteras.
 • När förfrågningar för mera görs.
 • När de troende är lugna.
 • När man distanserar sig från ont och synd.
 • När man är rensad från allt ont.
 • När man träffar varandra och säger : ”Allt är tack vare Allah som har gjort oss till dem som håller sig till Imam Alis Wilayat (repet man ska hålla sig vid)
 • När de troendes ansikten skiner av glädje. Vem som än ler på denna Al Ghadir dagen, Allah kommer att se på honom med barmhärtighet på domedagen och kommer belöna honom med 1000 vallfärder och bygga ett palats åt honom i paradiset.
 • När man dekorerar. Den som dekorerar sig själv på denna dag, Allah kommer att förlåta dennes felsteg, små som stora och han kommer utnämna änglar till honom som skriver ner goda saker åt honom och som kommer höja hans rank.

Imamen (a.s) fortsatte:

 • Den som dör på denna dag, dör som en martyr och om han lever, han kommer leva i glädje.
 • Den som föder en troende på denna dag, det är som om han gett mat till alla profeter och de ärliga människorna.
 • Den som besöker en troende på denna dag, kommer belönas av Allah med 70 ljus i graven och Allah kommer utvidga dennes grav och Han kommer låta 70 000 änglar besöka graven varje dag som kommer ge glada budskap om paradiset till den döde.
 • Likheten mellan de människor som accepterade Imam Alis (a.s) förmyndarskap vid Ghadir Khum (shias) är som änglarna som gick ner på knä inför Profeten Adam. Och likheten med dem som nekade hans förmyndarskap vid Ghadir Khum är som Iblis (djävulen, som vägrade böja sig).
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *