Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Muawiyas far

Muawiya var en Bastard..en man vars far inte kunda säkerställas. Han sägs ha varit son till Abu Sufiyan, men då Muawiyas mor, horan Hind, var en känd sköka, så kan man ifrågasätta detta. Här kommer sunni källor som menar att Muawiyas far kunde ha varit en av 4 män. Muawiya, den ”femte” Kalifen..en bastard och son till bastarder, han bekämpade islam, bekämpade Ali och bekämpade Profetens (s.a.w) barnbarn al Hassan. Denne man höjs till skyerna av sunniterna idag.

Den store sunnitiske lärde Abu al Qasim Mahmud ibn Umar al Zamakhshari, skriver:

”Det fanns fyra personer som antogs ara Muawiyas fäder, Abi ibn Umar bin Musaafir, Abi Umar bin Waleed, Abbas bin Abdul Muttalib och Sabah”

Källa:

Rabi Al Abraar wa nusus al Akhbaar, volym 3, sida 551

Aisha förbannade Muawiya och Amr ibn al Aas efter att Muhammed bin Abu Bakr hade mördats (hennes bror), och Egyptens folk gav trohetslöfte till Muawiya. Det var efter denna händelse som Aisha började förbanna Muawiya och Amr ibn al Aas, efter varje bön. 

Källa:

Tarikh ibn al Wardi, volym 1, sida 245

Tarikh Kamil volym 3, sida 180

Uthman Shaheed av Muhammadi bin Yahya bin Abi Bakr Maliki (död 741 Hijra)

Tadhkira ul Khawass, sida 62

Så denna av wahabiterna och sunniterna älskade femte Kalif, var inte bara en Kafir, en otrogen, enligt Imam Ali och Profeten Muhammed, utan han var även en bastard som förbannades av den kvinna i världen som sunniterna älskar mest. Ändå finner vi folk som försvarar denna bastard, varför? Jo för att Muawiya och hans hejdukar lyckades nästla sig in i historieböckerna som stora hjältar, de köpte sig ett gott rykte, något som gav dem makten över människornas sinnen.

 

10 kommentarer

 1. zeinab jaber 03 september 2011

  hahahaha det går inte att hata dig bahlool!! Så bäst haha

 2. bashar 03 september 2011

  Vi brukar referera till Umar ibn Abdul Aziz som den femte rättfärdige Khalifen.
  Mu’awiyah var den femte persnonen att styra muslimska riket, vilket brukar benämnas med Khalif.
  Jag vet inte om Khalif är ett hedersord, men tror det mer anger en samhällsposition.

  Mu’awyiah brukar inte höjas till skyerna av alla. Jag kollar just nu på en serie föreläsningar som behandlar vissa av de närmaste epokerna efter Profetens (SAW) bortgång. Umayyadiska härskarna är absolut inget man hedrar, tvärtom, klandrar och berättar om deras grymhet inklusive Mu’wayiah och Yazid.

 3. Bahlool 03 september 2011

  stämmer inte bashar. Hos wahabiterna och de som går på deras föreläsningar och sidor, så är Muawiya Profeten Muhammeds skribent, en man som bekämpade rom och hedras med en massa olika ord. Vi talar om den som hatades av Aisha och av Ali a.s

 4. Mujaheedah 07 oktober 2011

  Ya Allah, håller du fortfarande på Bahlool? Och dina källor.. varför är jag örvånad?

 5. Mujaheedah 07 oktober 2011

  Ya Allah, håller du fortfarande på Bahlool? Och dina källor.. varför är jag förvånad?

 6. Bahlool 07 oktober 2011

  Om dina sunni källor inte är godkända för att de talar sanningen som är bitter, är det ditt problem inte mitt…jag är en öppen människa som tar emot sunni som shia källor även wahabitiska sådana som du ju vördar 😉 Om du sprider ditt budskap, fyllt av hat och propaganda för självmordsattacker och horungar som Muawiya, varför skajag inte hålla på som har hållit på längre med bloggen än de flesta muslimer :_=)

 7. Mujaheedah 07 oktober 2011

  Maa shaa’ Allah, din aklaaq är på topp ännu ser jag. Jag återkommer med svar gällande ditt inlägg =)

 8. Bahlool 07 oktober 2011

  Tack, jag uppskattar att du erkänner att min uppfostran är bra

 9. zahraah ahmed 26 mars 2012

  Tyväärrrr så finns det ingen gilla knapp häär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *