Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Abu Bakr var en Kafir för han slog Aisha?

I en hadith så gav Abu Bakr, sin dotter Aisha, en örfil, som fick henne att blöda. Om vi tänker på denna hadith, hur ska vi se på Abu Bakr? Om folk mördas idag för att de ogillar Aisha, hur ska vi då se på Abu Bakr som slog sin dotter blodig?

Once there was an altercation between the Prophet and Ayesha when they found Abu Bakr as judge. Hazrat Ayesha said to the Prophet: ‘You speak but don’t speak except truth. At once Abu Bakr gave her such a slap that blood began to ooze out from her mouth’. 

En gång uppstod det ett problem mellan Profeten (s.a.w) och Aisha och då tog de Abu Bakr till domare. Aisha sade till Profeten (s.a.w): ”Du talar men talar inget annat än sanning. På en gång slog Abu Bakr henne att hon började blöda från sin mun”.

Ihya Ulum-id-din by Imam Ghazzali(sunni), Volume 2 page 36, Chapter ”The secrets of marriage” – English translation by Maulana Fazlul Karim

 

En kommentar

  1. Shi3i 18 november 2011

    Du är trött.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *