Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ramadan – Månadens förträfflighet

Sheikh Sadooq förmedlar text från en autentisk källa, att Imam Reza (åttonde shiaimam och ättling till Profeten Muhammed s.a.w) förmedlat uppgifter som kommer från Ali ibn Abi Talib som sade:

En dag levererade Allahs Profet följande tal:
”Oh Folk! Allahs månad Ramadan har närmat sig er med Hans barmhärtighet och välsignelse. Denna är månaden som är bättre än alla andra månader, enligt Allahs åsikt. Dess dagar är de bästa bland dagarna; dess nätter är de bästa bland nätterna. Dess timmar är de bästa bland timmar. Detta är en månad i vars ni blivit inbjudna av Honom. Ni har blivit, i denna månad, utvalda att mottaga belöningar från Allah, den barmhärtige.

I denna månad är era goda dåd och er åkallan accepterade. Därför kalla på er Herre i uppriktighet, med hjärtan fria från ondska och synder, så att Allah kan välsigna er recitation av Koranen och er fasta under denna månad.

Sannerligen! Den person, som inte får mottaga Allahs barmhärtighet och välmening under denna månad, måste vara en mycket, mycket otursam person, och kommer att uppleva ett lika hemsk slut (domedagen). Medan du fastar, minns hungern och törsten imorgon på domedagen. Ge almosor till de fattiga och behövande. Visa respekt för de äldre. Visa barmhärtighet mot de yngre och var snäll mot din familj och dina släktingar. Vakta din tunga mot ovärdiga ord, och dina ögon mot scener som inte är värda att se, och dina öron mot ljud som inte borde bli hörda av dem.

Var vänlig mot de föräldralösa så att när dina barn blir föräldralösa, så blir de bemötta med vänlighet. Be Allah om att han ska förlåta dig dina synder. Höj dina händer i bönen till Allah för det är den bästa tiden för att be Allah om barmhärtighet. När vi ber vid de tiderna så svarar Han bönen, när vi kallar på Honom, så svarar han, och när vi ber om vad som helst, så accepteras det av Honom.

Oh Folk! Ni har gjort ert medvetande slavar under era begär, befria det genom att åkalla Honom så han förlåter er. Era ryggar bryts under den tunga lasten som era synder utgör, så böj er i bön till Honom, så att tyngden blir lättare. Förstå att Allah har lovat vid Sin heder, att Han kommer se välvillig på de som ber i denna månad, och böjer sig i bön och som skyddar sina kroppar mot helvetets eldar på domedagen.

Oh Folk! Ifall någon av er arrangerar för iftar (mat som avbryter fastan vid kvällen) för en troende, då kommer Allah ge honom belöningen som om han hade släppt fri en slav. Han kommer förlåta honom hans mindre synder.”

Då lade Profetens vänner till: ” Men alla bland oss hade inte medlen till att göra så.” Då svarade Profeten dem: ”Håll er borta från helvetets eld, genom att bjuda till iftar, även om det bara är en halv dadel med lite vatten, ifall ni inte har något annat. Oh Folk! Vem som helst som bemödar sig att uppträda på ett bra sätt mot sina medmänniskor, kommer att gå över Sirat (bron på domedagen) men hans fötter kommer kanske skaka lite.

Vem som än underlättar för sina tjänare under denna månad, kommer Allah underlätta hans räkenskaper på domedagen.

Alla som inte irriterar/retar andra under denna månad, kommer Allah skydda från sin vrde på domedagen. Alla som behandlar sina släktingar väl under denna månad, Allah kommer över ösa dem med heder på domedagen; medan alla de som behandlar sina släktingar illa under denna månad, kommer Allah hålla borta sin barmhärtighet ifrån dem på domedagen.

Alla som ber Sunnatbön (rekommenderade böner) under denna månad, kommer av Allah få ett frikort från helvetet. Vem som än ber en pliktbön under denna månad, för dem kommer Allah belöna dem med 70 sådana böner extra. Vem som reciterar upprepade gånger Salat och Salaam över mig, kommer Allah belöna genom att låta vågen för personen på domedagen vara tung; medan vågen för andra är lätt. Vem som än reciterar en endaste ayah (vers ur Koranen) han kommer bli belönad på ett sätt som om han hade läst hela Koranen under andra måander.

Oh Folk! Paradisets portar förblir öpnna under denna månad. Be att dessa storslagna portar inte blir stängda för er; men be att helvetets portar förblir stängda och aldrig öppnas.

De troendes ledare (Ali ibn Abi Talib) sade att han stod upp och sade: ”Oh Allahs Profet, Vad är det bästa dådet i denna månad? Han svarade:” Oh Hassans far, avhåll dig från de saker som Allah förbjudit, är det bästa dådet.” Sen grät han (profeten) Ali frågade: ”Oh Allahs budbärare, vad får dig till att gråta? Då svarade han:

”Oh Ali, jag gråter över vad de kommer göra med dig under denna måand. Som om jag är med dig och du uträttar bönen till din Herre, när den värste av de värsta, en bror till den som slog ihjäl Samoods kamel (ur Koranen, och betyder alltså en stor brottsling) kommer och slår dig med ett svärd på ditt huvud, som färger ditt skägg rött. (Mordet på Ali skedde under Ramadan på den 19:de). Ali frågade då: ”Kommer det ske för att rädda min tro? Profeten svarade: Ja, det blir för att rädda din tro. Oh Ali, vem som än dödar dig, har dödat mig; den som bär fiendeskap till dig, bär fiendeskap till mig; den som svär åt dig, svär åt mig (i över 60 år svor man mot Ali efter hans död under Ommayyidernas styre) ; för sannerligen du är till mig mitt eget jag; din själ är från min själ; din natur är från min natur; sannerligen Allah, den heligaste och störste, skapade dig och mig; Han han valde mig och valde dig också; Han valde mig för profetskapet och dig för imamskapet; den som förnekar din imamskap, förnekar mitt profetskap. Oh Ali: Du är min efterträdare, far till mina barn, min svärson, och min Kalif (efterträdare) över min Ummah (islamiska gemenskapen), både under mitt liv och efter min död. Dina befallningar är mina befallningar, ditt nej är mitt nej. Jag svär vid den som gjorde mig Profet och gjorde mig till den bäste bland folk, sannerligen är du beviset för Allah för Hans skapelse, Hans ståthållare och bevararen av Hans hemligheter och du är beskyddaren av Hans betjänter.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *