Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Ett folks undergång

Ett folks undergång beror på tre saker: Arrogans, girighet, avundsjuka.

The annihilation of people lies in three things: arrogance, greed, and jealousy.”

– Imam Hasan al-Mujtaba [a] Bihar al-Anwar Vol. 78 pg. 111

Koranen 10:27

Men de som ständigt begår orätt, för dem skall lönen för varje ond handling vara vad som motsvarar den; och skammen skall förmörka deras ansikten – de har inget skydd mot Guds [vrede] – som om de hade täckts av en flik av nattens svarta [mantel]. Deras arvedel är Elden; där skall de förbli till evig tid.

[Holy Quran 10:27]

And (as for) those who have earned evil, the punishment of an evil is the like of it, and abasement shall come upon them– they shall have none to protect them from Allah– as if their faces had been covered with slices of the dense darkness of night; these are the inmates of the fire; in it they shall abide.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *