Press "Enter" to skip to content

Citat – Räddningens rep

Jaarullah Abul Qasim Mahmood b. Umar Al-Zamakhshari återberättar från Profeten Muhammed (s.a.w) att denne sagt:

Fatima är mitt hjärtas glädje och hennes två söner är mitt hjärtas frukter och hennes man är mina ögons ljus och imamerna från deras barn är min Herres ståthållare och ett förlängt rep mellan Honom och Hans skapelse. Den som håller sig fast till dem är räddad och den som undviker dem avviker från den rätta vägen.

Bihaar al-Anwaar v 23 , p 110.

Be First to Comment

    Kommentera

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *