Press "Enter" to skip to content

Islams historia – Den sanna versionen

Sen människans uppkomst har man genom förtal, propaganda och olika konspirationer försökt svartmåla de som är med sanningen för att främja sina och djävulens agenda. Här kommer en serie som behandlar allt. Denna serie tar upp allt jag skrivit om, historia, hadither, fitna, krig och Kaliferna. Ahlul Bayt i hadithböckerna. Anklagelserna. Al Ghadir. Utnämningen av Ali till efterträdare. Om ni någonsin har haft frågor om islam, om shia, om konflikten mellan shia och sunni, om historia, så besvaras de här med goda källor. Om ni nånsin funnit att mina inlägg är någorlunda intressanta, så finner ni denna serie 100 gånger bättre.

Tycker man inte det är märkligt att Ali, brodern till Profeten, hans käre Kusin, den förste muslimen, han som var Islams svärd och så kunnig att Omar sa, utan Ali hade Omar varit förintad, att han och hans familj enbart förmedlat 100 -tal hadither? Hur kommer det sig att vi har tusentals hadither från män som Abu Hurrayra och Aisha men inte ens 100 hadither från Ali och Fatima? Var Aishas och Abu Hurrayras minne bättre än Alis? Vart försvann alla de här haditherna som vi vet att Ali och hans familj besatt? Varför togs de inte upp i sunniislams hadithsamlingar? Vem låg bakom detta? Vem tjänade på detta? Abu Hurrayra levde i Profeten Muhammeds s.a.w, närhet i mindre än 3 år, ändå har sunniterna tagit till sig över 4000 hadither från honom. Ali var adopterad av Profeten Muhammed s.a.w, och hans hadither uppgår inte ens till 100 stycken????

Kunskap är makt. Förlorad kunskap är förlorad makt.

Del 1 diskussioner mellan shia och sunni. Shiitiska källor till hadither ibland sunniislams största verk.

Del 2 Farvältalet. Ghadir Khum och Sahabas som “glömde”

Del 3 Abu Bakr leder bönen. Usamas kampanj.

Del 4 De tre sheikherna. Kalif Uthman misshandlar Sahabas. Hur Abu Bakr, Umar och Uthman blev Kalifer.

Del 5 Kamelslaget. Aishas hat mot Ali.

Del 6 Ommayiderna kommer till makten.

Del 7 Fakta om Muawiya från sunniböckerna. Koranen främst eller Sunnah främst?

19 Comments

 1. Nor
  Nor 25 januari 2011

  Salam bahlool tack för din kommentar. Jag skickade ett mail till henne där jag förklarade i korthet, hon har inte svarat än men jag ska förklara för henne imorgon också och försöka vara stark och inte falla ned i marken mot min vilja ÄNNU en gång. Så trött på det!! jag fattar inte varför jag gör en så stor grej utav det hela heller.

  Och förresten, jag kollade på den här serien tidigare idag och har fått ett bättre grepp om shia islam, tack för länkningen 🙂

 2. Bahlool
  Bahlool 25 januari 2011

  wsalam sis.., problemet är när man ger upp eller låter andra styra ens väg, så blir det sån här stress i magen av att försöka fixa till problemet..

 3. Richard Zeitoun
  Richard Zeitoun 12 april 2011

  Jag förstår inte riktigt själva den sidan av konflikten då den verkar olöslig – för även om Ali [om man ens tror det finns nån bokstavlig fakta i maghaazi litteratur] var den rätta amir al muminim [Titeln kalif började användas långt senare] så finns det väl ändå inget man kan göra åt saken ? Det hände ju för 1400 år sen.
  Har shia nån kandidat idag som dem vill att alla sunni i världen ska erkänna som Kalif tillsammans med shia, nån från alis familj ? Det känns ju som den enda lösningen på efterträdar frågan =)

  Ifall du kan nämna teologiska skillnader mellan shia och sunni och sen bevisa historiskt att den shiitiska tolkningen är den äldsta, dt tror iaf jag skulle vara ett starkare och effektivare argument än att angripa karaktärer. Jag kan säga att i de böcker jag läst så finns det många historiker som säger att flera shiitiska teologiska tolkningar kan bevisas vara äldst

 4. Bahlool
  Bahlool 12 april 2011

  Alltså Imam Ali var ju inte bara förste Kalif, enligt oss, utan även förste Imam. Enligt shiiterna finns det 300 verser i Koranen som handlar just om Imam Ali, här kommer verser som är både accepterade av shias som sunnis att de handlar om Ali:

  Ali in the Holy Quran

  References to Ali in the Holy Quran

  According to the commentators of the Holy Quran there are numerous verses in the Holy Quran which have implied references to Ali. According to the Shia commentators there are as many as three hundred verses of the Holy Quran which have an implied reference to Ali. According to the Sunni commentators, the number is much smaller. Some of the verses which according to the consensus of the commentator refer to Ali are given hereunder:

  Verse 33, Sura 33

  Verse 33 of Sura 33 of the Holy Quran {33:33} reads: “Allah’s wish is to remove uncleanliness far from you O’Folk of the Prophet’s household, and cleanse you with enough cleaning”. Ali is obviously included in the expression “Folk of the Prophet’s household”.

  Verse 61, Sura 3

  Verse 61 of Sura 3 provides {3:61}: “And who so disputes with you concerning God after the knowledge which has come to you say to him: Come, we will summon our sons, your sons, our women and your women and ourselves and yourselves. Then we will pray humbly to our Lord, and solemnly invoke the curse of Allah upon those who lie.”

  This verse alludes to the deputation of the Christians of Najran who came to Madina to hold discussion with the Holy Prophet about the truth of Islam. In this verse, the reference to “Our sons, and our women” includes reference to Ali, Fatima, Hasan and Husain. Verse 3, Sara Verse 3 of Sura 9 provides: And a proclamation from God and His Apostle to the people on the day of ‘Greater Pilgrimage’ that Allah is free from obligation to the idolaters and so is His Messenger. So, if you repent it will be better for you; but if you are averse, then know that you cannot escape Allah. Give tidings O Muhammad of a painful doom to those who disbelieve”. In pursuance of this verse, the Holy Prophet commissioned Ali to go to the ‘Greater Pilgrimage’ to announce the verses of the Sura of “Immunity” wherein God absolved the Muslims from all obligations under the treaties previously concluded with the idolaters.

  Verse 23, Sura 42

  Verse 23 of Sura 42 reads {42:23}: “Say O Muhammad to mankind: I do not ask of you any reward for it, but love for relatives, and whosoever earns good”.

  According to traditions when the Holy Prophet was asked as to who were the relatives alluded to in the verse, the Holy Prophet said, “Verily, the reference is to Ali, Fatima, Hassan and Husain”.

  Verse 21, Sura 45

  Verse 21 of Sura 45 reads {45:21}: “Do those who commit evil deeds suppose that We shall treat them like those who believe and do good deeds-that their lives and their deaths shall be equal. No, bad is their judgment”.

  According to Ibn Abbas “the doers of good” referred to in this verse refer to Ali, Hamza and Ubaydah b Harith.

  Verse 17, Sura 11

  Verse 17 of Sura 11 reads {17:11}: “Is he to be counted equal with those who rely on a clear proof from his Lord and a witness from Him recites it, and before it was the Book of Moses, an example and a mercy ? Such believe therein. Whoso disbelieves therein the Fire is his appointed place. So be not you in doubt concerning it. Lo, it is the truth from your Lord, but most of mankind believe it not”.

  In one of his sermons, Ali said that there was hardly a man from amongst the Quraish who had not been referred to in the Holy Quran. Ali was asked to recite some verse which alluded to him. Thereupon he recited the above verse.

  Verse 4, Sura 66

  Verse 4 of Sura 66 reads {66:4}: “Now if both of you turn to Allah repentant it will be better for you, as your hearts are already so inclined. But if you back up each other against him, surely Allah is his helper, and Gabriel and the righteous among the believers, and furthermore all other angels too are his helpers”.

  According to Ibn Abbas, the Holy Prophet said that the “righteous men” alluded to as “helper” in this verse refers to Ali.

  Verse 18, Sura 32

  Verse 18 of Sura 32 reads {32:18}: “Is he who is a believer like him who is an evil doer? Verily, they are not equal”.

  According to Ibn Abbas “believer” in this verse refers to Ali, and ‘evil doer” refers to Walid b Utba.

  Verse 54, Sura 25

  Verse 54 of Sura 25 reads {25:54}: “And He it is Who created man from water, and has appointed for him kindred by blood, and kindred by marriage and your Lord is all powerful”.

  According to traditions “kindred by blood” and “kindred by marriage” refers to Ali.

  Verse 36, Sura 24

  Verse 36 of Sura 24 reads {24:36}:”The lamp of light is lit in houses which Allah has allowed to be exalted so that His name be remembered in them. Therein He is glorified in the mornings and evenings.”

  According to traditions, the Holy Prophet said that the “houses” referred to in this verse include the house of Ali and Fatima.

  Verse 55, Sura 5

  Verse 55 of Sura 5 reads {5:55}: “Your friend is only Allah and His Messenger, and the believers who observe prayer and pay the poor rate.”

  According to traditions “believers” referred to in this verse includes a reference to Ali.

  Verse 12, Sura 58

  Verse 12 of Sura 58 provides {58:12}: “O ye who believe! When you consult the Messenger in private, give alms before your consultation. That is better and purer for you. But when you do not find the wherewithal, lo! Allah is Forgiving and Merciful. ”

  According to traditions when this verse was revealed the Holy Prophet wanted to fix an amount, which every person who consulted the Holy Prophet should pay. Ali represented that, as the people were generally poor no amount should be fixed, and the option should rest with the person concerned to pay whatever alms he could.

  Verse 181, Sura 7

  Verse 181 of Sura 7 reads {7:181}: “And of those We have created there are people that guide men with truth, and do justice therewith.”

  According to traditions, the reference to “people that guide men with truth” in this verse includes a reference to Ali.

  Verse 57, Sura 43

  Verse 57 of Sura 43 reads {43:57}: “And when the son of Mary is cited as an example, behold, the people jeer thereat”. According to traditions, the Holy Prophet is said to have told Ali one day that his example would be like that of Jesus Christ. A section of the people would love him so much that they would willingly die for him, while there would be some people who would fight against him.

  Verse 29, Sura 48

  Verse 29, of Sura 48 reads {48:29}: “Muhammad is the Apostle of God and those with him are firm against the disbelievers, and merciful amongst themselves. Thus see them bowing down, and prostrating themselves in prayer, seeking grace from Allah and His pleasure. Their mark is upon their faces, being the traces of prostration. Such is their description in the Torah. And their description in the Gospel is like a seed that sends forth its sprout, then makes it strong; it then becomes thick, and stands on its stem, delighting the sowers, and causing the disbelievers to burn with rage at the sight of them. Allah has promised to those of them who believe and do good works, forgiveness and a great reward.”

  According to the commentary of Imam Abu Musa this verse was revealed in favor of Ali.

  Verse 43, Sura 13

  Verse 43 of Sura 13 reads {13:43}: “And those who disbelieve say ‘You are not a Messenger’. Say to them Sufficient is Allah as a witness between me and you, and so is he who possesses knowledge of the Book”.

  According to commentators, the phrase “Whosoever has the knowledge of the Book”, alludes to Ali.

  Verse 64, Sura 8

  Verse 64 of Sura 8 reads {8:64}: “O prophet! Allah is sufficient for you and for such of the followers as follow you.” According to commentators the phrase “such of the followers as follow you”, alludes to Ali

 5. Bahlool
  Bahlool 12 april 2011

  En sunni hadith
  Sahih Muslim, Hadith 4483
  The Islamic religion will continue until the Hour has been established, or you have been ruled by twelve Caliphs, all of them being from the Quraysh.

  “Whosoever dies without recognizing the Imam of his time dies the death of the ignorance (Jahiliyyah).”

  Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, p. 96.

  Om jag som muslim inte erkänner min Imam, då är jag inte fullständigt muslim. Vidare måste man förstå att vi har fått våra kunskaper från imamerna eller sahabas, om man inte erkänner Alis rätt, då har man ju fått fel uppgifter om tron. Vi anser att det fanns och funntis 12 imamer, en av dem existerar fortfarande som en slags messiahs, och att han ska åter skapa Allahs rike. Tron på imamerna är en av kraven på en muslim, enligt oss.

 6. Laleh
  Laleh 14 april 2011

  Hej bahlool!
  Jag gillar det du skriver, har alltid gjort det faktiskt! Du verkar mashallah veta mycket och är grovt kunnig! Keep the good work up!
  Ps, jag läste nyss din kommentar på muntahdirin.blogg.se, jag är tyvärr ingen kille dock så har fler trott detta.
  Ha det bra.
  Gud är kärlek, bless

 7. Bahlool
  Bahlool 14 april 2011

  hej du hahah japp laleh är inget killnamn 🙂 hoppas din paus lett till nåt positivt :)))

 8. Richard Zeitoun
  Richard Zeitoun 15 april 2011

  Aha okok jomen nu är det lite klarare för mig =) ja måste också säga att din sida är väldigt fet ! Väldigt informationsrik verkligen och intressant

  Tack för svaret ! Visste inte att vissa verser syftar på ali enligt maghazi litteratur . men finns det någon vers som syftar till honom bokstavligen talat vid namn tex ? Eller måste man förlita sig på att tradition nedskriven 200-300 år efter att koranen skrevs ned är korrekt ? =)

  Jag hade blivit imponerad om det fanns några källor tex skriftliga(papper var otroligt tillgängligt i områden erövrade av islam de första 50 åren), arkeologiska eller inskriptioner från 600-talet som visar på shiitisk teologi ?

  för de inskriptioner vi har från sunniter under 600-talet e inte speciellt smickrande för sunna och detta e ett litet tips =) Kolla upp orientalistiska vad forskare säger om ummayaderna såsom gerd r puin och christoph luxemberg.

  Några källor innan muawiyas tid finns inte – så dt finns inte så mkt o säga om abu bakr, omar och uthman . men muawiya i källor från muawiyas tid visar:

  den tidigaste inskriptionen är från 42 “according to the arabs” inte hijra och är skriven på grekiska och börjar med ett kors. muawiya kallar sig här för mauia(arameiskt språkbruk) – inskriptionen var från ghadara och är islamic awerness analys(felaktig) och bilder på inskriptionen:
  http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/hammat.html

  och mynten under muawiya har kristna symboler såsom kors och kung hållandes kors . abd al malik nämner mhmd på sina mynt men konstigt nog tillsammans med kors – i nordafrika är mynten i Latin och nämner inte muhammad.

  vill du ha bilder på mynten och den fullständiga analysen plus mkt mer så finns dem i boken “The hidden origins of Islam” utgiven av gerd r puin och karl heinz ohlig men med runt 15 forskare som medverkar. Gerd R puin är som du kanske vet mannen som fick i uppdrag att restaurera och översätta sanaa manuskripten, några av världens äldsta koran manuscript daterade till walid runt 705 och framåt.
  annars har jag bilder på datorn som jag printscr:ade från google books på mynten i boken =)

 9. Bahlool
  Bahlool 15 april 2011

  Tack för svaret ! Visste inte att vissa verser syftar på ali enligt maghazi litteratur . men finns det någon vers som syftar till honom bokstavligen talat vid namn tex ? Eller måste man förlita sig på att tradition nedskriven 200-300 år efter att koranen skrevs ned är korrekt ? =)

  Nope. Enligt shiaislam, så skedde inte det för att då skulle folk förvanska och förvränga Koranen och islam för att bekämpa honom (som vi anser skedde med biblen).
  Finns vissa ghulat sekter inom shia (heretiker) som menade att det finns en koransura som säger klart Alis namn. Vi anser att haditherna och orden och förklarignarna räcker gott och väl…

  Jag hade blivit imponerad om det fanns några källor tex skriftliga(papper var otroligt tillgängligt i områden erövrade av islam de första 50 åren), arkeologiska eller inskriptioner från 600-talet som visar på shiitisk teologi ?

  Finns hadither och duaböcker, men vet inte hur gamla de är..då den tiden var rätt turbulent..shiiterna förföljdes hårt..sen fanns många olika shiitiska sekter osv.

  Ommayyiderna är våra fiender, vi säger inget positit om dem heller 😛

  Några källor innan muawiyas tid finns inte – så dt finns inte så mkt o säga om abu bakr, omar och uthman . men muawiya i källor från muawiyas tid visar:

  den tidigaste inskriptionen är från 42 ”according to the arabs” inte hijra och är skriven på grekiska och börjar med ett kors. muawiya kallar sig här för mauia(arameiskt språkbruk) – inskriptionen var från ghadara och är islamic awerness analys(felaktig) och bilder på inskriptionen:
  http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/hammat.html

  och mynten under muawiya har kristna symboler såsom kors och kung hållandes kors . abd al malik nämner mhmd på sina mynt men konstigt nog tillsammans med kors – i nordafrika är mynten i Latin och nämner inte muhammad.

  Det är för att araberna (särskilt muawiya må Allah förbanna honom,) hade avtal med bysans att använda deras mynt.
  http://www.bahlool.se/2010/11/13/ya-muhammed-al-baqir/ det var under Imam Al Baqirs tid som araberna (femte Imamen) trycka egna

  http://www.bahlool.se/2010/09/07/islamiska-mynt-fran-800-talet-upphittade-i-tyskland/

  Var det inte han som hävdade att han hittade aramaeiska och inte arabiska bokstäver under den koranen?

 10. Richard Zeitoun
  Richard Zeitoun 15 april 2011

  ah asså orientalisterna från tyskland och historiker som patricia crone o john wansborough tex går längre än så och ser muawiya som en vasall till heraclius fram tills han död 641 . byzans hade nämligen tagit bort sina militära posteringar från syrien, palestina och egypten from 570 faktiskt – så nån islamic conquest kan inte ha ägt rum . istället lät man kristna arabiska nomader sköta området mot tribut fram tills muawiya .

  Men abd al malik måste väl vara en annan sak, myntet med ett stort kors och mhmd jämte och baksidan ett stort kors är slående och första gången nånsin mhmd nämns . och fortfarande daterad “era of the arabs” inte hijra .

  ne du blandar ihop två saker . gerd r puins forskning på palimpsest manuscript – gamla manuscipt med suror där man med ultraljus såg att lädret hade tvättats av och ersätts med ny text – bakom texten fanns verser i andra ordningar, kortare suror och ordvariationer – detta e på arabiska. som du blandade ihop med christoph luxembergs koranforskning och tex hans bok “the syro-aramaic reading of the koran” –
  där han tex jämför efraim syrierns hymner om paradiset med koranens sura med jungfruar – dessa är identiska om man förstår det arabiska ordet istället som “vita druvor” hehe =)
  Christoph luxemberg gör en egen översättning med hjälp av arameiska i boken ja tipsade om och han översätter abd al maliks text i klippdomen . ett grymt boktips iaf, även fast man e muslim så kan d va kul . ja e katolik o läser bart d ehrman o christopher hitchens haha =)

 11. Richard Zeitoun
  Richard Zeitoun 15 april 2011

  dem muslimska mynten som hittades på typ gotland eller nått e ju coolare . från typ 800-talet oxå . med texten musa rasul allah

 12. Reli
  Reli 18 februari 2014

  Angående hadither. Är al kafi den sanna hadithboken?

 13. Bahlool
  Bahlool 18 februari 2014

  Enligt shiiterna är al Kafi den mest pålitliga av hadithböcker, ändå anser våra lärda att runt 50% av den är ej pålitlig.
  Shia scholars do not make any assumptions about the authenticity of a hadith book. Shias believe that there are no “sahih” hadith books that are completely reliable. Hadith books are compiled by fallible people, and thus realistically, they inevitably have a mixture of strong and weak hadiths. Kulayni himself stated in his preface that he only collected hadiths he thought were important and sufficient for Muslims to know, and he left the verification of these hadiths up to later scholars. Kulayni also states, in reference to hadiths:
  “whatever (hadith) agrees with the Book of God (the Qur’an), accept it. And whatever contradicts it, reject it”
  Mulla Baqir Majlisi stating in his commentary on al-Kafi, named Mir’at al-’Uqul, that 58% of narrations in al-Kafi are unreliable.
  According to the great Imami scholar Zayn al-Din al-`Amili, known as al-Shahid al-Thani (911-966/1505-1559), who examined the asnad or the chains of transmission of al-Kafi’s traditions, 5,072 are considered sahīh (sound); 144 are regarded as hasan (good), second category; 1,118 are held to be muwaththaq (trustworthy), third category; 302 are adjudged to be qawī‘ (strong) and 9,485 traditions which are categorized as da’if (weak

 14. Reli
  Reli 19 februari 2014

  Men hur kommer det sig att ingen av habiterna i den boken har krav på sig? Narrationerna är obefintliga och består inte av namn utan bara titel. T.ex “Slaktaren” eller (bästa översättningen jag hittar) “grabbarna i hörnet”. En kommer ifrån en åsna.. Om Allah beordrar muslimer att följa profeten frid över honom, så borde väl profetens ord vara någorlunda bevarade med källkritik?

 15. Bahlool
  Bahlool 19 februari 2014

  Inga krav? Hur tror du att folk har bedömt haditherna om det inte fanns krav på den? Du borde inte lyssna på vad dina wahabi vänner lär ut utan studera ämnet lite grundligare min vän 🙂 Shiitiska hadither är bedömda utifrån vem som sagt nåt, till vem han sagt det, hela kedjan och finns stora verk av lärda som al Khoi, som namngett varenda en person i en kedja, för att se om han är lögnare, om han funnits, om han var ärlig om han av en viss sekt osv…Kritiken är inte mot shiitiska hadither utan mot dig själv, som inte satt dig i ämnet och uttalar dig på det, baserat på dina fördomar 🙂

 16. Reli
  Reli 19 februari 2014

  Vad är wahabi?

  Ok jag förstår, kan du snälla ge exempel på detta från er bok då? Ge mig kedjan från hadithen som är narrerad av åsnan.

 17. Bahlool
  Bahlool 19 februari 2014

  VEt inte ens vilken åsna du talar om hehe..men här har du en text från al kafi:
  “Once abu Ja’far, (AS), said to me, ‘O abu al-Nu’man, do not forge lies against us; it removes (your) true belief. Do not seek to be the head to become a sin and do not use people as means of your earning through us; it will make you poor. You will be held accountable and will be stopped for interrogations. If you speak the truth we will certify you and, if you lie, we will reject you.’”

  Muhammad ibn Yahya has narrated from Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Isa from Ali ibn al-Hakam from Ishaq ibn ‘Ammar from abu al-Nu’man who has said the above.

  Så du vet om al kafi och om någon åsna och tror dig veta saker om hadithkunsakper i shia men vet inte vad en wahabi är? gulligt med sådan taqqiya…

 18. Bahlool
  Bahlool 19 februari 2014

  “Whoever says something about a believer that has not seen with his eyes and has not heard with his ears is then considered among those about whom Allah, the Most Majestic, the Most Holy, has said, ‘Those who like to publicize indecency among the believers will face painful torment in this world and in the life to come. . . .’” (24:19)

  Ali ibn Ibrahim has narrated from his father from ibn abu ‘Umayr from certain individuals of his people from abu ‘Abd Allah, (AS), who has said the above.

 19. Bahlool
  Bahlool 19 februari 2014

  “O Jabir, do people think just claiming to be our Shi’a and saying they love us (Ahl al-Bayt) is enough for their salvation? I swear by Allah, of our Shi’a are only those who are pious before Allah and obey Him. No one, O Jabir, would know them except by their humbleness, submissiveness, trustworthiness, their speaking frequently of Allah, fasting, prayer, virtuous deeds toward parents, good relations with neighbors, the needy, the destitute, the heavily indebted, the orphans, by their truthfulness, recitation of the Holy Quran, and restraining of their tongues except for the good of the people and their being trusted among the people of their tribe in all things. I (Jabir) then said, ‘O descendent of the Messenger of Allah, today we do not find anyone with such qualities.’ The Imam said, ‘O Jabir, do not allow (false) religions confuse you. One should not think, since he loves Ali, recipient of divine supreme covenant, and supports him, thereafter he does not have to be active in anything. If one says he loves the Messenger of Allah who is better than Ali, recipient of divine supreme covenant, but does not follow his way of life or practice his tradition, his love as such is of no benefit for him. You must be pious before Allah and work to achieve things that exist with Allah. There is no family relation between one and Allah. The most beloved one to Allah, the Most Majestic, the Most Holy, is the most noble before Him, the most pious ones before Him and the most obedient ones to Him. O Jabir, I swear by Allah, nothing helps one to become nearer to Allah, the Most Blessed, the Most High, except obedience to Him. There is no immunity from hell and no one possesses any authority over Allah. Only those who obey Allah, they are our supporters. Whoever is disobedient to Allah, is our enemy. Our guardianship applies only to those who do good deeds and maintain restraint over their desires for worldly things.’”

  Abu Ali al-Ash’ari has narrated from Muhammad ibn Salim and Ahmad ibn abu ‘Abd Allah from his father all from Ahmad ibn al-Nadr from ‘Amr ibn Shamir from Jabir from abu Ja’far, (AS), who has said the above.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *