Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Muhammed – Den bäste av de bästa

Han var en reslig man. Enligt haditherna var han känd för att vara ärlig, pålitlig och vältalig. Han var fattig men kom från en känd familj, en familj som räddat staden Mecka otaliga gånger. Hans förfäder räddade folket från svält och törst, de tog hand om Kaaban, den heliga byggnaden som byggdes av självaste Abraham många decennier tidigare.

Ya Mu7ammed – Oh Muhammed!

Muhammeds pålitlighet ledde till att han mötte sin livs kärlek, Khadija. De fann tycke för varandra och Muhammeds handlande gjorde Khadija rikare än hon någonsin varit. Muhammed var ofelbar i alla hänseenden. Han såg bra ut, var renlig, ärlig, pålitlig. Han hade alla drag en älskad man kan ha.

Någon tid sedan frågade min muslimske konvertitvän varför vissa muslimer bara talar om Muhammed hit och Muhammed dit, till den grad att de inte nämner Allah lika mycket. Liknande tankar har man över shiaislams förste imam Ali. Sunnis menar att vi älskar Ali för mycket och att vi inte nämner Muhammed i samma höga grad. Är det så?

Muhammed och Ali skapades av samma ljus. Vi älskar Ali för att han är del av Muhammed och för att Profeten sagt åt oss att stödja och älska Ali. Muhammed var den siste Profeten. Han är älskad av Allah. Han är profeternas sigel och hans budskap räddade mänskligheten. Allah älskar honom, därför älskar vi honom. Hans karaktär och personlighet är bara ett plus. I dagens muslimska värld så har hans roll och person förminskats. Han ”var bara en vanlig man” sägs det. Var han verkligen bara det?

Han lyckades på 20 år att omvandla det stagnerade och barbariska arabiska samhället. Rasisterna fick lära sig att respektera och stödja andra folkslag. På en dag omvandlades förtrycket av kvinnorna till att de blev de mest frigjorda och mest liberala i världen. Kvinnor fick ärva, äga och välja vem de gifte sig med. De krigade på slagfältet som männen och de fick yttra sig i församlingen. Allt det här hände på grund av Muhammed.

När nationer inte kan uppnå denna perfektionism, så måste de degradera den. Då även det inte lyckades så började man upphöja andra personer, så att de kan komma i närheten av denna perfektionism. Man såg det i fallet med Ali, där man försökte och än idag, försöker lyfta upp sämre män till Alis nivå. Med Profeten Muhammed var det inte annorlunda. Plötsligt fick man hitta på hadither som belyser att han var en kvinnokarl, en man som kunde bli lurad, en man som felade i bönen, en man som felade i tankesättet, en senil man, en psykopat och en massmördare.

Allt det kunde man hitta i hadither om denna man. Stämmer de? Är jag kanske inte objektiv när jag ifrågasätter de här orden om denna man? Kanske jag är. Dock anser jag att det var en konspiration som ledde till att man försökte förvränga bilden av denna storartade man.

Under 150 år av Ommayyidisk dynasti, en dynasti som hatade Muhammed och Ali, till den grad att de förfalskade, förvred, förvrängde och rent ut sagt ljög om dem.

En Profet, som fick en del av sin kunskap om slöjan och bönen av hans ”Sahaba” (vänner)?

En Profet, som bad och hade en av sina fruar sittandes framför honom? Som om han bad till henne?

En Profet som glömde bort sin bön? Bönen han hade lärt upp hundratusentals i??

En Profet som vacklade i tron?

Koranen är fylld av verser om hycklarna, de som spelar att de är muslimer, men som i verkligheten försöker förstöra islam. Konspirationen lyckades. Muhammed dog, hans minne förvreds, hans familj jagades och mördades, hans ättlingar förföljdes. hans älskare och supporters får än idag ljuga om sin tro för att rädda livhanken.

Those who cant remember the past, are condemned to repeat it.

En enkel mening som belyser vikten av att läsa på, att studera denna man och hans budskap.

Ya Allah…Ya Mu7ammed..Ya Ali.

Idag kallas han för massmördare, han som skyddade barn och kvinnor.

Idag kallas han för pedofil, han som gifte sig med kvinnor ingen ville ha. Änkor och gamla.

Idag kallas han för psykopat, för han omvandlade samhället från grunden.

Idag kallas han för ett monster, han som kom som räddaren i nöden.

Salam och återigen salam till dig min herre, min mästare, min Profet. Aldrig har historien uppvisat en sådan personlighet som Profeten Muhammed. Aldrig har världen skådat en sådan personlighet. Aldrig har en man influerat så många med en sådan kraft. Här kommer lite ord från människor som inte konverterade, men som ändå skrev om honom i positiva ordalag. Västerlänningar som österlänningar:

Washington Irving (1783-1859) en av de mest kända författarna i USA.

”Han var sansad, höll sig till fastan och var måttlig i sina matintag. Han var rättvis i mötet med andra. Han behandlade vänner och främlingar, de rika och de fattiga, de mäktiga och de svaga med rättvisa och var älskad av de vanliga mäniskorna pga sitt älskvärda bemötande av dem och sitt lyssnande till deras problem.

Hans militära segrar väckte ingen stolthet eller fåfänglig glorifiering. På höjden av sin makt fortsatte han med samma enkla uppträdande såsom under de dagar då han förföljdes och jagades. Han ogillade att bli behandlad bättre eller med större vördnad än gemene man.

[Life of Mahomet, London, 1889, pp. 192-3, 199]

Annie Besant (1847-1933) President för Nationella indiska Kongressen 1917

”Det är omöjligt för en person som studerar den store arabiske Profetens liv och karaktär, han som visste hur man lärde ut det han levde, att känna något annat än respekt för denna mäktige Profet, en av de mer storartiga budbärarna för den Högste. Och även om jag för fram till er något som många av er känner till, så känner jag själv att när jag än läser dessa saker, så uppstår nya sätt att beundra och en ny känsla av respekt och vördnad för denna mäktige arabiske lärare.


[The Life And Teachings Of Muhammad, Madras, 1932, p. 4]

Edward Gibbon
(1737-1794) Anses vara den bäste och störste historikern av sin tid.

”Hans (Muhammeds) minne var ofantligt och säkert, hans förnuft lätt och socialt, hans fantasi storslagen, hans omdome klart, snabbt och slutgiltigt. Han besatt både mod i tanken och i handling.


[History of the Decline and Fall of the Roman Empire, London, 1838, vol.5, p.335]

Genom historien har vi sett vissa personligheter som lett och förlett oss till att göra gott eller ont. Några dagar sedan läste jag hos en irakier att personer som Jesus, Muhammed och Hitler var likvärdiga. Personen led av den ateistiska sjukan och hans homosexualitet hade lett till att han förblindades för sanningen.

Michael H. Hart 1932- Professor i fysik, astronomi och vetenskapernas historia.

”Mitt val av Muhammed som främste person på listan över världens mest inflytelserika personer, kanske förvånar några av läsarna och kanske blir ifrågasatt av andra, men han var den enda mannen i historien som var otroligt framgångsrik på båda det religiösa som det sekulära planet.

[The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History, New York, 1978,
p. 33]

William Montgomery Watt 1909- professor i arabiska och islamiska studier vid universitetet i Edinburgh

”Hans beredskap att uthärda förföljelse för sin tro, karaktären och etiken hos de män som trodde på honom och som såg upp till honom som ledare, och storheten av hans slutgiltiga bedrift – allt detta är bevis för hans integritet/hederlighet. Att hävda att Muhammed var en bedragare skapar fler problem än det löser. I väst är ingen av de stora historiska personligheterna så lite uppskattade som Muhammed.”


[Mohammad At Mecca, Oxford, 1953, p. 52]

Alphonse de Lamartine 1790-1869 fransk politiker och poet

” Filosof, vältalare, profet, lagstiftare, krigare, erövrare av idéer, återskapare av rationella dogmer, ledare av en kult utan bilder; skaparen av tjugo jordiska imperier och ett spirituellt imperium, det är Muhammed. Vad det anbelanger måtten för hur vi bedömer mänsklig storhet, måste vi fråga oss, finns det någon som är större än han?”

[Translated from Histoire De La Turquie, Paris, 1854, vol. II, pp. 276-277]

Det har varit livliga diskussioner. Den wahabitiska sjukan har lett till att vanliga sunnimuslimer, börjat ifrågasätta Profeten och hans höga status. Man är ovillig att fira hans födelsedag, man menar han var bara en vanlig man. Ja den Heliga Koranen säger klart att Muhammed är som andra män, en vanlig man, dock i samma bok berättas om denna vanliga mans höga status. Det har funnits några hundratusen profeter, Muhammed var den bäste av dem, den siste av dem, den högste av dem.

Reverend Bosworth Smith (1794-1884) Oxfod

Han var Caesar och påve i ett; men han var påve utan påvens pretentioner, och Caesar utan Caesars legioner. Utan en stående armé, utan livvakter, utan palats, utan en fast inkomst, om en man någonsin hade rätten att säga han regerade med gudomlig rätt, så var det Muhammed; för han hade all makt utan dess instrument och utan dess support.”

[Mohammed and Mohammedanism, London, 1874, p. 235]

Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) indisk tänkare, statsman och nationalistisk ledare

Jag blev helt säker på min övertygelse att det inte var svärdet som vann en plats för islam i det vardagliga livet. Det var den stränga enkelheten, den ultimativa usjälvtplåningen av Profeten, det ärliga/noggranna hänsynstagande till avtal, hans intensiva hängivenhet till sina vänner och anhängare, hans mod, hans oräddhet, hans absoluta tillit till Allah och hans egen mission. Dessa, och inte svärdet var allting före dem och övervann alla problem och hinder.”

[Young India (periodical), 1928, Volume X]

Edward Gibbon (1737-1794 Ansågs vara den bästa historikern på sin tid.

”Muhammeds största succee uppnåddes med hjälp av fullständig moralisk styrka utan ett svärds hugg.”

[History Of The Saracen Empire, London, 1870]

John William Draper (1811-1882) Amerikansk vetenskapsman, historiker och filosof

” Fyra år efter att Justinian dog, 569, föddes en man i Mecka i arabien, mannen som utövade mest inflytande av alla män över den mänskliga rasen…Muhammed.”

[A History of the Intellectual Development of Europe, London, 1875, vol.1, pp. 329-
330]

David George Hogarth (1862-1927) Engelsk arkeolog, författare, och uppsyningsman av Asholean muséet, Oxford.

”Allvarlig eller alldaglig, hans dagliga beteende instiftade ett regelverk som miljoner efterlever än idag med medveten efterhärmning. Ingen annan, som ansågs av någon grupp bland den mänskliga rasen vara en perfekt man, har efterhärmats så noggrant. Kristendomens instiftares beteende har inte styrt hans anhängares liv på det här sättet. Inte nog med det, ingen instiftare av någon religion har lämnats ensam på en så hög status som det muslimske sändebudet.

[Arabia, Oxford, 1922, p. 52]

Vissa av texterna är gamla och besvärliga..men jag har gjort mitt bästa att översätta..

Muhammad is not the father of any of your men, but (he is) the Apostle of God, and the Seal of the Prophets: and God has full knowledge of all things.  Koranen[33:40]

Muhammed är inte far till någon av era män, men (han är) Allahs apostel, och profeternas sigel; och Allah har full kunskap av alla saker.

Allah har i den heliga Koranen talat om hur och vad Muhammed är.

Ditt liv och ditt handlande är ett lysande [exempel]. Koranen 68:4
Och lagt ditt namn i var mans mun? Koranen 94:4

Allah klargör i de här verserna att han höjt Muhammed, budbärarens, status. Då vi utgår ifrån att  Allah är sann och ärlig i sina ord, så vi ser i historien har det aldrig funnits en budbärare eller profet som haft en sådan succée som Muhammed. När vi beaktar Allahs löfte och ord i verserna längre upp, så kan vi titta på vad vanliga dödliga sagt om Profeten, vetenskapsmän, författare, lärda och ledare.

Muhammed var den mest inflytelserike mannen i historien – Michael M. Hart;

Muhammed var den mest Successfulle av alla religiösa personligheter – Encyklopedia Britannica elfte edition;

Muhammed var den störste av alla ledare genom tiderna – Jules Masserman i tidsskriften TIME;

Muhammed var den störste mannen som någonsin levt – Lamartine i boken Turkarnas historia;

Professor K.S Ramakrishna Rao säger:

Det svåraste är att hitta hela sanningen med Muhammeds personlighet. Enbart glimtar kan skymtas. Vilken dramatisk följd av måleriska scener?

Där finns Muhammed, Profeten.

Där finns Muhammed, generalen;

Muhammed, kungen

Muhammed, krigaren

Muhammed, handelsmannen

Muhammed, predikanten

Muhammed, filosofen

Muhammed, statsmannen

Muhammed, talaren

Muhammed reformatorn

Muhammed, som tog hand om de föräldrarlösa

Muhammed, de förslavades beskyddare

Muhammed, kvinnornas befriare

Muhammed, domaren

Muhammed,  helgonet

Och alla de här magnifika rollerna, i all dessa mänskliga institutioner, är han som en hjälte.

Texten återfinns i en indisk, ickemuslimsk professors bok, Muhammed, Islams profet. Skriven av K.S Rmakrishna Rao

7 kommentarer

 1. Abd al-Alim 13 januari 2011

  Bismillah.

  Bahlool, fick ättlingarna till Fatima (radiAllahu anha) någongång tillbaka arvet, och i så fall från vem?

  Abd al-Alim

 2. Bahlool 13 januari 2011

  Wsalam
  Om jag minns rätt så hände det 8 eller 9 gånger att de fick tillbaka arvet. Av diverse Kalifer, däribland Umar ibn Abd al Aziz.
  De gavs fadak och det stals om och om igen

 3. Abd al-Alim 13 januari 2011

  Bismillah.

  Umar bin Abdul Aziz (radiAllahu anhu) var en ummayadisk kalif, och bland Ahl al Sunnah wal Jamaah räknas han som femte rättfärdiga kalifen.

  Var det han gjorde inte rättvist i dina ögon i sådana fall?

  Du skriver: Under 150 år av Ommayyidisk dynasti, en dynasti som hatade Muhammed och Ali, till den grad att de förfalskade, förvred, förvrängde och rent ut sagt ljög om dem.

  Om Umar bin Abdul Aziz (radiAllahu anhu) gav tillbaka arvet till Fatimas (radiAllahu anha), hur kan du då påstå att de gjorde det du påstår i citatet ovan?

  Abd al-Alim

 4. Bahlool 13 januari 2011

  Av alla dessa är enbart Umar ibn abd al Aziz som kännetecknat sig som rättfärdig, det var hans om tog bort svärandet åt Imam Ail a.s
  Det är ju så texter i Bukhari mm också skriver..när man talar om en tid då man jagar judar, inget sägs där om att enbart jaga de skyldiga utan det står om han gömmer sig bakom ett träd (eller sten) så säger trädet, oh muslim här gömmer sig en jude.
  Principen är som alltid i sådana här sammanhang, att man talar om flertalet, inte om alla. När jag skriver att wahabiterna säger si eller så, är det samma princip, majoriteten eller flertalet är på det viset.

 5. Rasul 13 januari 2011

  varför gav inte Abu Bakr arvet till Fatima Zahra (sa)?

  visste han mer än Fatima Zahra (sa) som är chefen för kvinnor i Paradiset?

 6. Abd al-Alim 13 januari 2011

  Bismillah.

  Självklart fanns det bland umayyaderna bra ledare och mindre bra ledare. Umar bin Abdul Aziz, sonson till Umar bin Khattab, var av den bättre, och därmed nummer fem efter Ali ibn Abi Talib (radiAllahu anhuma).

  Jag förstår inte heller varför du i din artikel menar att dynasti är dålig i sig. Om vi följer imamatets princip, dvs att endast ättlingar till Profeten (sallAllahu aleyhi wa sallam) kan bli imamer, då är ju detta också en dynasti.

  Så varför kritiserar du umayyaderna för denna princip?

  Abd al-Alim

 7. Shi'at Ali 24 mars 2012

  Ya Mohammed, Ya Ali!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *