Press "Enter" to skip to content

Tålamod

The Prophet (SAWA) said, ‘The best of my community are those who when treated foolishly are tolerant, and when attacked they forgive, and when they are hurt are patient.’

Profeten (saw) sade: ”De bästa i min gemenskap är de som är tåliga när de behandlas dumt, och när de attackeras så fårlåter de och när de är sårade är tålmodiga.
Tanbih al-Khawatir, v. 2, p. 123

“Whoever makes his secret intentions righteous, God will make his outer conduct righteous.”

Imam Ali (as)


    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *