Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ramadan – Lärdom

Det finns ingen månad med en sådan otrolig självuppoffring som just denna heliga månad Ramadan. Här försöker jag översätta hadither och lärdom om den heliga månaden Ramadan. Det verkar vara så att Ramadan börjar 22/8 men jag började redan idag ”just in case”.

Salam 3ala man etaba3a al huda wal ra7ma wal baraka

”Minns hungern och törsten på domedagen med er hunger och törst; ge almosor till de behövande och de fattiga, hedra era äldre, visa snällhet mot de unga, bibehåll relationer med era släktingar; vakta era tungor, stäng era ögon för vad som inte är tillåtet att se, stäng era öron för vad som är förbjudet för er att höra, visa barmhärtighet mot andra människors föräldrarlösa så att folk visar barmhärtighet mot era barmhärtighet.

Heliga Profeten Muhammed (saw)

Imam Hussain (as)
Ingen kommer vara säker på uppståndelsedagen förutom de som fruktade Allah i denna värld.

Bihar Al Anwar vol44, s. 192

Lärdom från månaden Ramadan

Den lärdom vi lär oss under den heliga månaden Ramadan ska räcka hela året ut. Det är lärdom om uppoffring och om tålamod.

Månaden Ramadan är en månad av fasta, reflektioner, tillbedjan, generösitet och uppoffring och även de inte så troende brukar fasta eller be denna månad. Själva ordet kommer från arabiskans ord för ”svidande törst” och ”soltorkad mark”. Det förklarar rätt bra vilken törst och hunger folk kommer känna under denna fasta.

Genom fastan upplever en muslim hunger och törst och lär sig sympatisera med dem i världen som har lite att äta varje dag. Eller dem som inte har rent vatten att dricka.

Genom den ökade bedjan och meditationen som månaden Ramadan innebär, så kommer man även närmare sin skapare och inser att allt vi har är tack vare honom. Ökad givmildhet och välvilja mot andra är ett annat kännetecken för Ramadan. Den heliga Profeten Muhammed (saw) sade:
”En persons givmildhet minskas inte genom ökad givmildhet”

Genom självkontroll, lär sig muslimen god uppfostran och beteende mot sina medmänniskor och lär sig att tala hövligt och bete sig därefter. Genom att ändra på sina rutiner så kan muslimen uppnå en hälsosammare livsstil. Genom att inte röka på dagen kanske man inser att man kan klara sig utan rökningen o s v.

Genom att träffa på sina muslimska vänner och släktingar oftare (något alla gör under Ramadan) så ökar samhörigheten och brödraskapet mellan muslimerna.

Ramadan Faktabok

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.