Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ramadan 7 – Ziyara och 18 lärdomar från Ramadan

På laylat al Qadr ska man som shiamuslim, läsa en Ziyarah, en slags förbön eller bön av hälsning. Just den här heter Ziyarat al Hussain. Hussain var Profetens barnbarn och mördades i slaget vid Kerbala. Bara rösten får mig att vilja gråta…Salam we alef Salam!

Efter Ramadan är det bara några månader då vi sörjer hans öde. Hans öde fick Ghandi att hävda att det var Hussains öde som lärde honom vad tålamod var. Själva texten på engelska till denna Ziyarah finns här.

————–
18 lärdomar som man får från Ramadan:

 1. Den mest fundamentala saken med fastan, såsom med all form av tillbedjan, är att man försöker nå närhet till Allah och att försöka söka sig till Hans tillfredsställelse och förlåtelse. Bara själva tanken på det här ger oss en form av asketism.
 2. Att skapa situationen där man svälter/törstar, bara för att lyda Allahs befallningar och krav, visar vilken tillit och tro man har till Allah och stärker relationen då den prövas på detta sättet.
 3. Fastan stärker, genom att man ”artificiellt” avhåller sig från dem, förståelsen för de välsignelser Allah gett oss. Välsignelser vi tar för givna. Detta lär oss ett nytt sätt att uppskatta de sakerna, som vatten, mat och sex. Inget kan få fram denna tacksamhet än ett glas vatten efter en lång dags fasta eller en tallrik enkel mat efter en dags avhållsamhet från alla födoämnen.
 4. Fastan lär oss förstå de människorna som lider av svält och av törst för att de inte har råd med mat för dagen eller för att de hade oturen att födas i fel land eller för att de drabbats av katastrofer och krig. Detta kan kanske hjälpa oss hjälpa våra medmänniskor.
 5. Fastan ger människan en träning i uthållighet. Detta kan förbereda oss för de saker som kan hända i ens liv.
 6. Fastan utvecklar mod, uthållighet och en kämpaglöd för att motstå de umbäranden i livet med lugn och ro. Fastan förstärkar en människas koncentrationsförmåga och lär en att betvinga de hinder som kommer i ens väg. Fastan förstärkar ens sinne. I denna månad kan man lära sig avstå från de dåliga drag ens person kanske lagt till sig med.
 7. Fastan lär människan att lita på Allah och att ha tilltro till Honom. Såsom tyngden med Ramadan kan betvingas med Allahs hjälp, så kan de mödor som drabbar en under livets gång betvingas med hjälp av Allah.
 8. Fastan lär oss att även om slutet ses långt borta, så kommer de med söta måltider som släcker hunger och törst. Så är även livet, alla onda ting, har ett slut. Alla prövningar har en lösning. Alla mödor ser en fröjdfylld lösning.
 9. Fastan lär oss att erövra vår ilska och utvecklar vår självbehärskning och kontroll. Den uppoffring som får oss att stå ut med hunger och törst kan lära oss ändra på våra karaktärsdrag som är dåliga för oss, drag som leder oss till synder.
 10. Fastan lär oss tolerans, vi lär oss att inte ta ut vår ilska på våra nästa. Många som möter problem, blir irriterade och lättretade. Denna ilska får en att ta ut det på folk i ens närhet. Fastan lär oss tolerans även om det går oss emot.
 11. Fastan lär oss ta itu med vår arrogans, stolthet, avundsjuka och ambitioner. Fastan lugnar ner ens karaktär och rensar hjärtat och skallen från många negativa känslor.
 12. Fastan uppenbarar människans svagheter, när människan får se sig utan två av Allahs välsignelser; mat och dricka. Det sätter in en känsla av svaghet i själen och lär oss vara mera troende och be bättre och mera.
 13. Fastan lär oss förlåta andra eftersom vi söker Allahs närhet och förlåtelse.
 14. Fastan lär oss punktlighet. Man måste anpassa sig till ett visst schema för att äta och fasta.
 15. Fastan kan lära en person att vara mera försiktig med sin ekonomi. Inte slösa bort pengar på onödig mat och fastan under Ramadan lär oss tänka på de fattiga och kanske inse att vi borde dra ner på våra utgifter.
 16. Fastan lär oss disciplin.
 17. Fastan lär oss spirituell reformation. Man blir entusiastisk och försöker ändra på sig till det bättre. Detta är ett ypperligt tillfälle att ändra på oss så vi kan till slut ändra på vårt öde.
 18. Fastan rensar kroppen från alla matrester. Den lär oss att vi kan hålla ut ifall det händer en katastrof och vi får leva under längre tider utan mat eller dricka.

Fastan är därmed en välsignelse som lär upp en att bli bättre på alla sätt, spirituellt och fysiskt. Den väcker upp oss för Allahs välsignelser för att förbättra vårt bemötande av andra och av oss själva.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *