Press "Enter" to skip to content

There is no ground zero mosque

Ett av de bästa inläggen i ämnet om moskén i New York. Dikten han tar upp har jag skrivit om några gånger och den belyser rätt bra i vilken situation muslimerna befinner sig i idag, en situation som judar och zigenare befunnit sig i i historien.

Det är engelska och det är bra referenser som belyser hur tomma argumenten islamofoberna har.

DN

Daily Show med Jon Stewart om moskébygget

11 Comments

 1. Magnus Johansson
  Magnus Johansson 19 augusti 2010

  Menar du verkligen att du litar på vad Keith Olbermann säger? Han har ju inte varit direkt hederlig i frågan om Barack Hussein Obamas legitimitet som USA:s president..

 2. Bahlool
  Bahlool 19 augusti 2010

  Magnus man kan faktiskt ha fel ibland och man kan faktiskt ha rätt ibland. Jag anser att han har verkligen bra argument i det här, så varför skulle jag inte lita på det han säger?

 3. Magnus Johansson
  Magnus Johansson 19 augusti 2010

  Visst kan man ha fel ibland, men har man någon heder erkänner man det senare. Olbermann anser ju fortfarande att Obama är laglig som president. Han är en professionell lögnare, högt betald lögnare, kan tilläggas.

  Vilka av Olbermanns argument tycker du är bra och varför är de bra?

  PS
  Olbermanns språkliga bildning är inte på topp: Han säger Cordóba alla gånger utom en då han förmodligen av misstag uttalar det rätt, Córdoba.
  DS

 4. Bahlool
  Bahlool 20 augusti 2010

  Varför skulle obama inte vara laglig som president? Hans tal om m uslimers rättigheter och är något som logiskt är bra tycker jag, hur han tar upp just den dikten (en jag själv använt några gånger när det gäller islamofobin) är ett annat exempel. Han tar upp saker som källarmoskeen som jag tex inte kände till, som ingen klagat på för den syns inte osv. Jag tyckte hans tal var bra, långt men bra.

 5. Magnus Johansson
  Magnus Johansson 20 augusti 2010

  Obama är olaglig därför att han inte uppfyller kravet i grundlagens artikel 2, avdelning 1 om att vara en naturligt infödd medborgare.

  Varför ska man ge några rättigheter till anhängare av en ideologi (islam) som är våldsammare än både nazismen och kommunismen tillsammans?

 6. Bahlool
  Bahlool 20 augusti 2010

  våldsammare? rätt kul med tanke på att det är USA med länder som Sverige, som ränner runt i världen och startar krig eller sorry, bevarar freden 😉 OM din tes hade varit sann, då hade ju de runt 400 000 tusen “våldsamma” muslimerna i Sverige varit mycket mera våldsamma än vad vi är?
  Så obama är en anhängare av islam? Märks verkligen inte

 7. Magnus Johansson
  Magnus Johansson 20 augusti 2010

  Tycker du inte islam är våldsamt? Ta denna vers t.ex.: Koranen 2:193 Och slåss mot dem tills det inte längre finns förtryck och religionen är för Allah, men om de ger sig skall det inte finnas någon fientlighet annat än mot syndare.

  Sedan jämför du islam med länder som USA och Sverige. Det är lite som att jämföra äpplen och päron; islam är en ideologi vilket inte nationer är.

 8. Magnus Johansson
  Magnus Johansson 20 augusti 2010

  Det finns många som kallar sig muslimer som inte är våldsamma, — jag tror exempelvis inte att du är våldsam — men det beror inte på att islam skulle vara fredligt utan på att de inte vet vad islam innebär. Många muslimer läser inte Koranen eller Haditerna, islams två viktigaste, ja, faktiskt de enda källorna.

 9. Bahlool
  Bahlool 20 augusti 2010

  Islam är ingen ideologi men en religion. Allt kan du få att bli våldsam, däribland demokrati. Eller menar du att de miljoner som dött för demokratins vapen i Afghanistan och Irak dog en naturlig död?
  Koranens budskap:
  [2:193] Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Gud. Om de då slutar [strida] skall alla fientligheter upphöra utom [mot] de orättfärdiga [som vill kämpa vidare].

  Det är en av grunderna till varför islam kräver att du inte översätter saker och tar dem ordagrant..enbart på arabiska ser man den rätta betydelsen.

  [Shakir 2:193] And fight with them until there is no persecution, and religion should be only for Allah, but if they desist, then there should be no hostility except against the oppressors.
  [Pickthal 2:193] And fight them until persecution is no more, and religion is for Allah. But if they desist, then let there be no hostility except against wrong-doers.
  [Yusufali 2:193] And fight them on until there is no more Tumult or oppression, and there prevail justice and faith in Allah; but if they cease, Let there be no hostility except to those who practise oppression.

  Man ska alltså bekämpa dem som bekämpar en, men man ska sluta när dessa ger upp sina försök..inget om att förfölja dem inget om att vara en aggressor eller förtryckare.
  Islam är en religion av fred, men den säger inte du ska vända andra kinden till när du hotas eller mördas,.

  Menar du att jag som skrivit, läst om och diskuterat islam i runt 15 år, inte vet vad religionen säger? Du låter som de konvertiter jag mött, de ville ha en bok om haditherna, jag kan tyvärr bara småle åt det..haditherna finns i 100 000-tals, det skulle ta en evighet att plöja igenom dem, många är falska, många är sanna, många är osäkra, många är trovärdiga, så lätt är det inte att läsa igenom haditherna.
  Den religion jag följer, talar om barmhärtighet, även mot dem som är våldsamma eller fientliga, men det finns gränser. Islam var den första religionen som skrev i sin Koran att du inte ska skada oskyldiga, inte ens ett träd fick skadas. Sådan är islam.
  Du kan inte tänka dig att de muslimer som är fredliga, är de som känner till sin tro bäst?

 10. Magnus Johansson
  Magnus Johansson 20 augusti 2010

  Vad har du för bevis på att allt kan bli våldsamt? Även om det skulle vara så, vore det inte bättre med det som riskerar att bli våldsamt än med det som redan är det?

  Vad gäller dödsoffer i den muslimska världen är det överväldigande antalet orsakat av muslimskt våld där t.ex. en grupp muslimer dödat en annan; så är fallet med den största konflikten, den mellan sunni och shia. Detta dödande har sin grund i islam som kräver dominans över alla som inte är rättrogna, även andra muslimer som man anser har missuppfattat islam.

  “Koranens budskap” är en bedräglig svensk översättning av Allahs perfekta ord som inte har samma erkända status som de tre översättningarna du citerar senare, nämligen Shakir, Pickthall och Yusufali. Den är ett försök att mildra och göra godtagbart det budskap av hat som mycket tydligt framkommer i de tre mer erkända översättningarna.

  Att man inte ska ta Koranens innehåll ordagrant finns det inget stöd för; tvärtom motsägs det av Koranen själv i kapitel 11, vers 1: “A. L. R. (Detta är ) en bok, med verser enkla eller grundläggande (av fastlagd betydelse), vidare förklarade i detalj,- från En som är vis och välbekant (med alla ting):” Att man enbart på arabiska kan förstå den rätta betydelsen är en av de myter som muslimer framhåller när Koranens ord blir pinsamt eller uppenbart vansinnigt.

  En viktig detalj i Koranen 2:193 är att det inte lämnas utrymme för andra religioner än islam. Detta märks på många ställen i dagens värld där muslimer är i majoritet, att muslimerna förföljer dem av annan tro. Kika t.ex. på de kristnas situation i Irak.

  Att islam skulle vara en fredens religion är en uppenbar lögn. Man behöver bara titta på den muslimska världen och allt dödande som pågår inom islam samt mellan muslimer och så kallat otrogna. Islam är helt i klass med kommunismen (förmodligen värre) när det gäller att orsaka lidande och död.

  Att du studerat islam i 15 år är tyvärr ingen garanti för att du vet vad islam egentligen innebär. Det finns många som studerat islam ännu längre tid utan att inse dess destruktiva kraft.

  När du skriver “Den religion jag följer, talar om barmhärtighet, även mot dem som är våldsamma eller fientliga, men det finns gränser.” har vi ju tidigare sett att det inte stämmer med Allahs perfekta ord i Koranen 2:193. Vem försöker du lura med så uppenbara osanningar?

 11. Farre
  Farre 26 augusti 2010

  Magnus
  193. Ni får slåss emot dem för att utplåna förtryck, och för att dyrka GUD fritt. Om de avstår ska ni inte angripa; anfall är endast tillåtet mot dem som angriper.

  Det står ju klart och tydligt att man endast får slåss mot de som angriper. Det kallas för självförsvar, är säker på att du håller med mig

  För mig som shia är Nahjul balagha viktigaste efter koranen.
  Imam Ali har sagt i nahjul balagha till sin son hussein, be aldrig för seger, din första bön ska alltid vara att blod inte ska utgjutas.

  Han har även sagt att när ni möter fienden ska ni inte visa svaghet eftersom då kommer fienden anfalla, och när ni möter fienden ska ni inte provocera de eftersom de kommer de anfalla. ni ska uppföra er på ett sätt så att både sidorna undviker blod

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *