Press "Enter" to skip to content

Shia!! del 3

Alla grupper och alla sekter och alla inriktningar i islam, har ”bevis” för sin specifika väg, shiiterna är inte annorlunda där. Alla vi rättfärdigar vi vår existens med hjälp av hadither, Korancitat och logiska resonemang. Jag är väl allt annat än objektiv, men jag har valt min väg utifrån den kunskap jag samlat på mig om islam och historia, här kommer dock lite hadither för de som är intresserade av det. Uttalanden från Profeten Muhammed och hans heliga familj. Må Allah vara vän med deras vänner och fiende med deras fiender.

Själva ordet shia betyder egentligen anhängare eller partisan och användes om dem som följde Ali ibn Abi Talib, andra grupper på den tiden var Muawiyas anhängare, som kallades Muawiyas shias. I Koranen omnämns shias i sammanhanget med Abraham. De som ansågs och anses vara shias är de som följer Ali och erkänner Allahs val av  Ali som ståthållare på jorden efter Profeten Muhammed.

Vilka är inte shias?

Imam Jafar al Sadiq sade:

”En person som säger sig följa oss med sin tunga, men gör det omvända med sina dåd och sina handlingar är inte från våra shias.

Bihar Al anwar, v.68 s. 164 nr13

Imam Jafar al Sadiq sade:

Det finns en grupp människor som hävdar att jag är deras ledare (Imam), men vid Allah, jag är inte någon Imam för dem, må Allah förbanna dem, varje gång jag döljer en hemlighet, så uppenbarar de den. Varje gång jag förklarar en sak för dem, svarar de ”faktum är att det betyder så och så” Jag är enbart Imam för dem som följer och lyder mig.

Ibid. v.2, s.80, nr 76

Imam Jafar al Sadiq frågade en gång en man om dennes stam och om dennes bröder som han lämnat bakom sig.

Mannen svarade med att hylla dem, han vittnade om deras integritet och lovprisade dem. Sedan frågade Imamen: ”Besöker de rika bland dem de fattiga när dessa är sjuka?” Han svarade, inte mycket. ”Besöker de rika, de fattiga överhuvudtaget?” Frågade Imamen, mannen svarade, inte mycket även till den frågan. ”Har de rika relationer med de fattiga?” Då svarade mannen, ”Du tar sannerligen upp egenskaper som få bland oss besitter”. Imamen sade” Hur kan dessa människor då hävda att de är shias”?

Al Kafi v. 2 s. 173, nr 10

Imam Jafar al Sadiq sade:

”Den som förnekar fyra saker är inte en av våra shias. Dessa saker är: Profetens upphöjning till himlarna, utfrågningen i graven, skapelsen av himmel och helvete och förbön.

Bihar Al Anwar v69, s9, nr 11

Imam Al Kazim sade:

Den som blir eremit, och som inte uppnår fromhet i sitt hjärta är inte en av våra shias.

Basair al Darajaat, s.247 nr 10

2 Comments

  1. En magdansös dagbok
    En magdansös dagbok 10 augusti 2010

    Finns det ingen sån bild (typ sånt träd med grenar) som du kan visa så man ser alla. Intressant.

  2. Bahlool
    Bahlool 10 augusti 2010

    Träd på vad T?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *