Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hycklarna

Enligt shiaislam så valde ett flertal av de tidiga muslimerna att bryta mot Allahs påbud och att de i det öppna bekände sig till islam men att de i sina hjärtan, i det fördolda, var hycklare, människor som inte var till 100% troende. Här kommer en vers om sådana människor ur den heliga Koranen:

[47:16]  Bland [hycklarna] finns de som lyssnar till dig [Muhammad, och låtsas förstå], men när de går ifrån dig säger de till dem som har kunskap: ”Vad betyder det han sade nyss?” De är [människor] vars hjärtan Gud har förseglat, eftersom de [bara] följer vad de själva tycker och önskar;

En hycklare känner man igen genom dennes handling eller genom dennes ord. Man har en yttre tro, men i det fördolda, sitt inre har man ett hat mot islam och muslimerna, och då särskilt mot Profeten Muhammed och dennes heliga familj. Profetens ord är många om dem som är hycklare och hur de visar sitt rätta jag:

”By him who split up the seed and created something living, the Apostle (may peace and blessing be upon him) gave me a promise that no one but a believer would love me, and none but a hypocrite would nurse grudge against me’.
Sahih Muslim, English version, Chapter XXXIV, p46, Tradition #141

Its is little wonder that we have the testimony of Abu Saeed al Khudri:

”We recognized the hypocrites by their hatred of Ali.”
1. Fada’il al-Sahaba, by Ahmad Ibn Hanbal, v2, p639, Tradition 1086
2. al-Isti’ab, by Ibn Abd al-Barr, v3, p47
3. al-Riyad al-Nadirah, by al-Muhibb al-Tabari, v3, p242

Salafi scholar Dr. Wasiullah bin Muhammad Abbas in his margin of the book ’Fadail al-Sahaba’ published by the the second largest Salafi/Wahabi university namely Umm Al-Qura University in Makkah, decalred the tradition as ’Sahih’:

I korthet står det att Profeten sagt, ingen förutom en troende (mumin) älskar Ali och ingen förutom en hycklare när hat eller ogillande mot  Ali. Detta är alltså hadither från sunniislams största hadithsamlare. En annan känd sunni hadith säger att vi känner igen hycklaren genom deras hat för Ali.

Man svor åt Ali i över 70 år från minbar, där bönens imam höll tal. Man anföll Alis anhängare. Vissa av de mest kända muslimerna tog till vapen mot Ali. Det här är historia, men idag försöker wahabiterna intala oss att allt det där, begicks av kärlek. De som slogs mot Ali, svor åt honom, bekämpade honom, ja alla dessa älskade Ali. Jag tror man mister islam för att vara kristendomen, vi har ingen slogan i Koranen som säger att den du älskar ska du bekämpa, vi har ingen slogan som säger hata Ali, bekämpa Ali och du kommer vara en bästis med Ali. Är intelligensen verkligen så fjärran från wahabiternas skallar att de inte förstår dumheten i sin logik?

Målet, paradiset, rättvisan, går genom Ahlul Bayt. Profeten höll ett känt tal, kallat farvältalet, och i det talet sa han klart och tydligt, håll er till min familj och håll er till Koranen, dessa två kommer inte skiljas ifrån varandra. Över 180 sunnitiska källor säger att det var de orden han yttrade, att dessa två inte skiljs ifrån varandra och ska återlämnas till Profeten vid domedagen. Vilka var hans familj? Det var Ahlul Bayt, fem personer som än idag spelar en otroligt stor roll för vår tro. Deras fiender försökte minimera och förminska deras värde, men Koranen och haditherna är rätt klara med vilka dessa personer var och vad de var.Att vara hycklare är inte så svårt, att vara ärlig, lojal, och följa sina principer, det är det svåra. Ett fåtal av oss har lyckats med den bedriften som Profeten och hans familj har lyckats med, att alltid vara principfasta.

Jag kan inte både stödja Profeten och dennes fiender lika lite som jag kan stödja Allah och Djävulen. Jag kan inte heller stödja Ali och Muawiya, inte Fatima och Abu Bakr. Alla har sina motpoler. I denna värld där rätt blir till fel och fel till rätt, så är det förståeligt att gränserna suddas ut, men vi få, vi lyckliga få som anser oss hittat sanningen, måste stå kvar vid vår väg. Ahlul Bayts väg. De är vägen till räddningen och de är de som offrade sig och sina familjer för att vi ska få ta del av sanningen.

Allahummah Salli 3ala Mu7ammed we Alehi el tayyibin al tahirin!!

3 kommentarer

  1. ahmed 28 juni 2010

    håller med

  2. Hoda 20 december 2010

    Måste ba säga suttit och läst i flera timmar, jag kan bara säga Tack så mycket för den tid ni har tagit Mashallah verkligen !!

  3. Bahlool 20 december 2010

    kul å höra hoda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *