Press "Enter" to skip to content

Spottar på Muawiya del 2

I dagarna har min blogg besudlats av wahabiter, lika dumma och  lika äckliga som islamofoberna. Jag har inget tålamod längre, har haft det med bägge två grupper men det är som att tala med väggen. En av dessa personer hävdar med fullaste allvar att Ali och Muawiya, var vänner eller inte hade några problem mellan varandra, här kommer några ord från sunniboken  Tarikh Tabari, där det klargörs vad Ali tyckte om Muawiya

Tareekh Tabari Volume 4 page 77:

”The Fajir son of a fajir is Mu’awiya and the fajir son of a kafir is Amr bin Aas”

Imam Ali var rätt klar på vem som var fajir son till en fajir och kafir.

I boken Nasaih al Kaafiya, sida 23 och i Kanz al Ummal sida 89, volym 6 läser vi :

Ali (a.s) sade:

”Our Jamaat is Allah’s and one who opposes us is Satans Party. One who regards them as equal is not from us”.

Så hur kan man då hävda att Ali och Muawiya inte var ovänner? Hur kan man hävda att Ali och Muawiya enbart hade olika åsikter om Othmans mördare? Skulle denna lilla konflikt, kosta tiotusentals människors liv? Knappast. Al Fajir och son till al Fajir, Muawiya (la) var utanför islam den dagen han föddes, för det var då hans öde förutsåg att han skulle slakta, mörda, tortera och förinta. Hans kamp var hans föräldrars kamp, de som kämpade mot islam från dag ett. Enligt de klassiska sunnitiska lärda, så var Muawiya, en baghi, en rebell mot religionen. Enligt sunnitiska lärda som Imam Nawawi, så var det inte tillåtet att be dödsbönen över en baghi, alltså en person som Muawiya (la)

Imam Nawawi skriver iAl-Minhaj, Volume 7 page 47:

”Imam Abu Hanifa said that if one dies from baghi group or a robber, one should not read their Funeral Prayer, Qatada says a bastard’s Janaza should not be read either”

Al-Dur al-Mukhtar, Volume 2 page 282:

”It is obligatory over every dead Muslim except four, the Baghi and the pirates, they should neither be washed nor their funeral prayers be performed”

Allamah Muhammad bin Aqeel skriver i al-Nasa’ih al-Kaafiyah, page 22:

”Mu’awiya and his companions are baghis without a doubt and they are Qasitoon, Allah says Qasithoon are in deepest part of Hell”

Allamah Abdul Kareem Shahrastani i hans kända verk ’Al Milal wa al Nihal’ Volume 1 page 103 uttryckte sig rätt klar:

”We don’t say about Mu’awiya and Amro bin al-Aas except that they fought against the rightful Imam, so he (Ali) fought them deeming them as rebels. And the people of Nahrawan, they were evil and apostate as the Prophet [s] had informed, and he (Ali) [ra] was on right path in all of his situations, the truth was turning with him whereever he turned.”

Fler uttalanden, så du låga person, som hävdar att sunniter anser Muawiya vara en muslim, en bra sahaba och en ärlig man, kan återgå till din medicin, till dina wahabiböcker, de enda som ens vågar hylla denna baghi.

Sharh Mawafiq page 745 Mir Seyyed Shareef states:

”in eyes of Ahl ul Sunnah there is agreement that those who fought him were sinners and Qadi Ibn al Arabi states that this sin is not fisq, view of the Shia and majority Sunni is that those who fought ’Ali became fasiq and fajir”

Ska jag hylla sahabas som gick ut från den raka vägen? De sahabas som bekämpade Profeten och dennes heliga familj?

Sharh al Maqasid Vol 2 page 307 Allamah Sa’duddeen comments:

”Amongst Sahaba the differences makes it clear that some Sahaba left the path of truth and got to a point of Dhulm and Fasiq based on enmity, jealousy and a desire for power”

Profeten Muhammed var i krig med Alis fiender

”Allah’s Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) said regarding ’Ali, Fatima, Hasan and Husayn (Allah be pleased with them all): I am at peace with those with whom you make peace and I am at war with those with whom you make war”
1. Sunan Ibn Majah, English translation by Muhammad Tufail Ansari, Volume 1 page 81
2. Fada’il al-Sahaba, by Ahmad Ibn Hanbal, v2, p767, Tradition #1350;

Muawiya startade kriget mot Ali, sedan fortsatte han bekämpa Hassan och såg till att denne förgiftades, är man då inte i krig mot dem?

5 Comments

 1. husse
  husse 25 februari 2010

  hahah spottar på han med!!!!!!!!!!!!!!!

 2. Rasul
  Rasul 26 februari 2010

  jag spottar på all umayya

 3. Ben
  Ben 11 juni 2010

  jag spottar på shiter=Shit ..Länge leve Sunnismen och Sufismen

 4. Bahlool
  Bahlool 11 juni 2010

  Jag håller med Ben, länge leve Sunnismen och Sufismen :))

 5. Noor
  Noor 11 juni 2010

  Men Ben då, inte som sufi eller anhängare eller ens sympatitör spotta på Imam Ali, som de flesta silsilas kommer från. Finns en enda tariqa som kommer från Abu Bakr, resten spårar sin silsila till Imam Ali. Sedan är väl att spotta på någon/några väldigt icke-sufistiskt beteende 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *