Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Idag, 1400 år sedan

Idag, 1400 år sedan, dog den bäste av de bästa; den storslagne och otrolige Muhammed Al Mustapha.

Muhammed, profeten, Muhammed, sändebudet, Muhammed historieskaparen. Muhammed son till Abdullah, lämnade denna värld den 28 i mänaden Safar. Västerländska tänkare som Michael Hart anser honom vara den mest inflytelserike och viktigaste personen i historien.

Muhammed, har fått många namn däribland: Al Sadiq (den ärlige) Al Amin (den pålitlige) och det namn som Allah ger honom i sin heliga bok, Koranen är att han är en barmhärtighet för människorna.

[21:107] Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk.

Det var genom denna nåd, som han fullbordade sitt budskap och förmedlade den perfekta tron. Allah förklarar att hade Muhammed varit hård och utan barmhärtighet, då hade folk sprungit iväg från hans budskap, men nej Muhammed var vad vi kallar för lagom. Vi åläggs av Allah att inte bara memorera Muhammeds liv och beteende utan att försöka följa i hans fotspår, vi ska följa hans Sunnah, hans sätt. I versen Suratul Ahzaab säger Allah:

[33:21] I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen.

Därför måste vi studera och analysera Profetens liv och vi måste ta till oss av saker ur hans liv för att tillämpa dem i vårt dagliga liv. Från honom kan vi lära oss hur vi ska bete oss och hur vi ska leva våra liv.

Mahatma Ghandi:

Jag blev helt säker på min övertygelse att det inte var svärdet som vann en plats för islam i det vardagliga livet. Det var den stränga enkelheten, den ultimativa usjälvtplåningen av Profeten, det ärliga/noggranna hänsynstagande till avtal, hans intensiva hängivenhet till sina vänner och anhängare, hans mod, hans oräddhet, hans absoluta tillit till Allah och hans egen mission. Dessa, och inte svärdet var allting före dem och övervann alla problem och hinder.”

[Young India (periodical), 1928, Volume X]

skriva om ahlul bayt och vår sorg

Muhammed var den mest inflytelserike mannen i historien – Michael M. Hart;

Muhammed var den mest Successfulle av alla religiösa personligheter – Encyklopedia Britannica elfte edition;

Muhammed var den störste av alla ledare genom tiderna – Jules Masserman i tidsskriften TIME;

Muhammed var den störste mannen som någonsin levt – Lamartine i boken Turkarnas historia;

Mina kondoleanser till alla älskare av Ahul Bayt, alla som verkligen vördar och älskar Profeten Muhammed (salawat we salamat 3ala al nabi al mustafa)

En kommentar

  1. Musa 14 februari 2010

    Fred vare över RasoulAllah (saaw)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.