Press "Enter" to skip to content

Fattigdom

Det finns lite olika slags fattigdom, å ena sidan har vi fattigdomen på vänner och släktingar. Å andra sidan har vi fattigdomen som handlar om empati för sina medmänniskor. Sedan har vi fattigdomen som man kan se som själslig fattigdom. Alla dessa fattigdomar är hemska men den hemskaste av alla fattigdomar är den fattigdom som Imam Ali sade om:

Hade fattigdomen varit en man, hade jag dödat honom.


Det är en fattigdom som drabbar många miljoner, till den grad att vissa av dem svälter till döds. Det är en fattigdom som går att bekämpa, som går att stå emot och som går att döda. På Imam Alis tid, då var det kanske svårt, men idag har vi möjligheterna att stoppa denna fattigdom, det som fattas är viljan.

Jag vet att vi som är muslimer är förpliktade att tänka på våra nästa, på de fattiga, på de svaga, men många av oss felar i den frågan. När det är Ramadan, så tänker vi på de stackare som har det värre, men sedan då? Några 100-lappar här och där skulle göra stor nytta.

Vi som tror på ett liv efter nästa; vi som lidit fattigdom; vi som har lite empati borde titta på de här siffrorna och fråga oss, kan vi inte hjälpa till lite?

Fattigdom i siffror

På den här sidan kan man läsa de här siffrorna:

Över en femtedel av världens befolkning, 1.3 miljarder människor, lever på under 1 US dollar om dagen. Det är alltså runt 7 kronor de måste klara sig på varje dag, ändå klarar de inte att komma upp i det beloppet. Vidare är ytterligare 1.6 miljarder (runt en fjärdedel av alla människor på jorden) får klara sig på mellan 1 och 2 US dollar.

Tittar man historiskt på produktion och inkomster så ser man att det på 1960-talet så hade 20% av världens befolkning som var rikast, 30 gånger så mycket inkomster som de 20% som var fattigast. 1991 var det 60 gånger så mycket och 1998 var det 78 så stor inkomst. .

Över 41%av världens befolkning har inte tillgång till rent vatten. Tänk på det nästa gång ni står under duschen. År 1997 levde 40% av alla barn i de fattiga länderna under 5 år i fattigdom och var underviktiga eller svalt.

Det här är gamla siffror men de visar klart och tydligt att fattigdomen finns. Nu kommer några nissar att ta upp en viss svensk professor som menar att indelningen i I-länder och U-länder inte finns, säg det till de fattiga som dör av svält varje dag.

Runt 25000 människor dör varje dag, på grund av fattigdomen enligt FN. Det är alltså en människa var 3,5 sekunder. Du kan ju fråga dig hur lång tid det tog dig att läsa det här och hur många då dött under tiden?

Finns det inte tillräckligt med mat?

Jo det finns det, problemet ligger i själva distributionen av maten. Vi slänger massor med mat i väst, jag minns en artikel några år sedan som vi slängde mat för runt 500 miljoner kronor om året. Var och en av oss hjälper till med att öka fattigdomen och svälten. De fattiga har inte råd att föda sig själva eller sina släktingar, det leder till att de inte får tag i mat när de inte får tag i mat, då blir de ännu svagare och så går det vidare.

Korruption, krig och förtryck leder till att det blir ännu svårare att föra mat till dessa behövande.

USA i siffror

I USA, det rikaste landet ökar andelen fattiga. Över 37 miljoner, alltså var åttonde amerikan, lever under fattigdomsgränsen. Detta i detta rika land som slösar bort miljarder på sina krig. Jag har följt USAs fattigdom i några år och den har bara ökat. Medan USA går ut i krig för “frihet och demokrati” medan man bekämpar “terrorism” och medan deras banker går omkull för att ledarna för bankerna skor sig på systemet, ja då ökar fattigdomen och människorna hjärntvättas att tro att det är “the american way”, att man ska klara sig själv, annars är man ingen sann amerikan.


One Comment

  1. Marica
    Marica 29 oktober 2009

    Utmanad 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *