Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Visdomsord från al Sadiq

Ett av de tillfällen där man kan få bra och sköna råd från våra kära imamer, ättlingarna till Profeten Muhammed (s.a.w)

Imam Jafar al Sadiq, sjätte shiaimam gav här några visa råd:

För att förstå och uppfatta ifall din vän verkligen är en bra vän, så driv honom till vanvett (testa honom). Ifall han fortsätter sin vänskap med dig, då är han en sann vän.

Islam är en stege. Tro är en rang högre än islam. Övertygelse är en rang högre än tro.

Att förinta ett berg är lättare än att förinta tron.

Begär för världens nöjen skapar sorg och förtvivlan

Att avhålla sig från världens frestelser frambringar lugn och ro för hjärta och kropp.

Han som behandlar folk illa, ska inte beklaga sig när folk behandlar honom illa.

En muslim har alltid tre karaktärsdrag: Kunskap om religionen, bra hantering av livet och tålamod när problem katastrofer drabbar en.

En sann troende är en sådan person vars sexuella drift inte vinner över honom och vars hunger inte skämmer ut honom.

Eftersom folk började visa otacksamhet inför Allahs välsignelser, så ändrade Han välsignelserna till katastrofer.

Eftersom de som visade ståndaktighet inför de katastrofer som drabbade dem, så ändrade Allah dessa till välsignelser.

Tacka den som gjort dig en tjänst och överlägg med den som tackade dig. Att visa tacksamhet ökar välsignelserna och skyddar mot fattigdom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *