Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Oh Moses följ mitt råd i fyra frågor!

Imam Ali sade:

I korta drag:

Allah sade till Moses: ”Oh Moses! Följ mitt råd i fyra frågor:

 • Hitta inte fel i andra, så länge som du inte vet om dina egna synder är förlåtna.
 • Oroa dig inte för din del i ditt dagliga bröd, så länge som du vet att mina skatter inte är tömda
 • Bli inte beroende av andras hjälp så länge som du vet att mitt kungarike är evigt.
 • Var inte säker från satans planer så länge som satan existerar

Commander of the Faithful Imam Ali (MGB) said: “The Blessed the Sublime God told Moses (MGB):

‘O Moses! Follow my advice to you regarding four issues:

*First* –  try not to find faults with others as long as you do not know whether or not your own sins are forgiven.

*Second* – do not worry about your share of daily bread as long as you know that my treasures are not finished.

*Third*  – do not place hope in other’s help as long as you know My Kingdom is lasting.

*Fourth* –  do not feel secure from the plans of Satan for as long as Satan exists.’”

Ref: Al-Khisal(Sheikh Sadooq) P. 357

En kommentar

 1. Jonas 08 oktober 2009

  Ja, det finns mycket i Koranen om Allahs profet Musa.

  Allah äger all mark, och det är Han som bestämmer vem Han vill ge den till:

  ”Say: ’O God, King of the kingdom (1), Thou givest the kingdom to whom Thou pleasest, and Thou strippest off the kingdom from whom Thou pleasest; Thou endowest with honour whom Thou pleasest, and Thou bringest low whom Thou pleasest: all the best is in Thy hand. Verily, Thou hast power over all things.'”(2) [Qur’an 3:26]

  Allah ville ge Abraham en dubbel välsignelse, genom Ishmael och genom Is’hak, och beordrade att Ishmaels ättlingar skulle bo i Arabiens öken, och Is’haks i Kanaan. Koranen förklarar att Landet Israel är judarnas arv, och förklarar att före Domedagen skall judarna återvända dit. Denna profetia har redan uppfyllts.

  ”To Moses We [Allah] gave nine clear signs. Ask the Israelites how he [Moses] first appeared amongst them. Pharoah said to him: ’Moses, I can see that you are bewitched.’ ’You know full well,’ he [Moses] replied, ’that none but the Lord of the heavens and the earth has revealed these visible signs. Pharoah, you are doomed.'”

  ”Pharoah sought to scare them [the Israelites] out of the land [of Israel]: but We [Allah] drowned him [Pharoah] together with all who were with him. Then We [Allah] said to the Israelites: ’Dwell in this land [the Land of Israel]. When the promise of the hereafter [End of Days] comes to be fulfilled, We [Allah] shall assemble you [the Israelites] all together [in the Land of Israel].”

  ”We [Allah] have revealed the Qur’an with the truth, and with the truth it has come down. We have sent you [Muhammed] forth only to proclaim good news and to give warning.”

  [Qur’an, ”Night Journey,” chapter 17:100-104]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *