Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ramadan 15 – Fira Fira Fira!!

Idag är en välsignad dag, en dag att fira!!

När den heliga Profeten Muhammed (saw) brukade be, så lät han sina barnbarn, i många hadither kallade han dem sina söner, så mycket älskade han dem, Hassan och Hussain, hänga på honom när han böjde sig i bön. På den 15:de i månaden Ramadan föddes al Hassan. Son till Ali och Fatima, barnbarn till Profeten Muhammed.

I sitt liv sveks han gång på gång och räknas som en av de mest illa behandlade imamerna. Han förgiftades av sin fru på order av Kalif Muawiya. Han sveks av en av sina generaler i kriget mot Muawiya. Han anklagades för att ha gift sig med över 300 fruar (Muawiyas propagandamaskin kunde ha lärt Göbbels ett och annat).

Detta tal höll Imam Hassan inför en större människosamling, de flesta var fiender till honom och till Profeten Muhammed. De saker som tas upp är Kalif Muawiya, som instiftade förbannadet av Ali, Hassans far. Det pågick i upp till 80 år. När man ropade till bön, så ropade man samtidigt ut förbannelse av Ali. Profeten själv har varnat för att kämpa emot Ali, det var likvärdigt med kamp mot Profeten och Allah. Vidare tas Aaron upp som var profet och bror till Profeten Moses. Efter Profetens död så förföljdes hans barn och barnbarn och deras anhängare (shia) till den grad att man gick under jorden med sin tro och sina åsikter:

”Och att Muawiya berättat för er att jag anser honom vara värdig av Kalifatet (makten i det islamiska riket) och att jag inte anser mig själv vara värdig det. Vi är mera berättigade för folket än folket i Allahs Bok (Koranen), och vi är på Profetens tunga. Vi är Ahlul Bayt, vi har varit förtryckta sedan Allah tog Profeten Muhammed till sig. Så Allah är mellan oss och dem som förorättad oss, de som kontrollerat oss, de som fått folket emot oss, de som som avhållit oss från att ta vår rättmätiga plats, de som stal landet från vår mor Fatima (Fadak stals av Abu Bakr).

Jag svär vid Allah, hade folket svurit trohet till min far (Ali), när Profeten Muhammed lämnade oss, så hade himlen gett dem sitt regn, jorden hade gett dem sin välsignelse och du Muawiya, skulle inte ha försökt ta över makten.

När det (Kalifatet) lämnade dess ursprung (Ahlul Bayt och Profeten) så började de obehöriga slåss om det. Så krigets fångar och du son till fångar (det var enbart genom islams seger som Muawiya och hans familj kände sig tvungna att konvertera), du och dina vänner kände ett sug efter det. Allahs Profet har sagt: ”När ett samhälle överlåter sina affärer till en man och det finns en man som är mera berättigad och kunnigare bland dem, då kommer samhällets affärer inte att lösas. (Problemen vi ser ibland muslimerna idag beror till stor del pga detta) Israels barn lämnade Aaron, ändå visste de att han var Moses ställföreträdare och de följde Al Samiri istället. Och detta samfund lämnade min far och lovade lojalitet till andra än honom, ändå hade de hört Allahs Profet säga till honom:

”Du är för mig som Aaron var för Moses, förutom för profetskapet.” De såg Allahs sändebud installera min far (som Kalif) på Ghadir Khum och att de närvarande skulle informera de frånvaranade. Profeten flydde undan sitt folk (Meckas befolkning) när han spred Allahs budskap, han flydde tills han kom till grottan. Om han hade haft hjälpare, så hade han inte försökt fly undan dem. Min far bad dem om hjälp men ingen hjälpte honom (många som var vid Ghadir Khum ville inte erkänna utropandet av Ali till Kalif).

Allah lugnade Aaron när folket såg honom som svag och ville mörda honom. Allah lugnade även Profeten Muhammed när han gick in i grottan och inte kunde hitta några hjälpare. På samma sätt är jag och min far lugna då muslimerna lämnat oss i sticket. Lagarna och exemplen följer varandra (i generation efter generation)(1).

Sedan vände han sig mot dem som satt i mötet och sade till dem: ”Vid Honom som skickade Muhammed med sanningen, när någon minskar vår rätt, Allah minskar hans dåd. När situationen är emot oss, så är slutreslutatet till vår fördel. Och säkerligen kommer ni inse det efter en viss tid.

Sedan vände Imam Hassan sig mot Muawiya och fördömde Muawiyas förbannelse av Ali och sade till honom:

”Oh ni som nämner Ali, jag är Hassan och Ali är min far. Du är Muawiya och din far är Sakhr (Abu Sufiyan). Min mor är Fatima och din mor är Hind. Min morfar är Allahs Profet och din är Harb. Min mormor är Khadija och din är Futayla. Må Allah förbanna den som försöker degradera vårt rykte och som försöker förminska vår ädelhet, den som gör ont mot vårt ursprung och som själv varit huvudansvarig för otrohet och hyckleri.[1] Bihar al-Anwar, vol.10 p. 114.

Källa: The life of Imam Al-Hasan Al-Mujtaba


”The annihilation of people lies in three things: arrogance, greed, and jealousy.”
– Imam Hasan al-Mujtaba [a] Bihar al-Anwar Vol. 78 pg. 111

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.