Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ramadan 11 – Kaffarah

Här vill jag belysa Ayatollah Sistanis syn på reglerna för Ramadan och fastan. Det är viktigt att beakta att dessa regler gäller Jafariskolan och enbart de som följer Sistani. Tillhör man en annan skola får man vända sig till den skolans företrädare eller så kan ni ställa frågor här och jag blir glad åt att finna uppgifterna. Fler artiklar om Ramadan finns att finna till vänster.

Kaffarah för fastan

Kaffarah är ett ”skadestånd” eller bot, för att man gjort något brott mot de religiösa lagarna. Ifall man brutit Ramadanfastan, så får man betala Kaffarah.

Regel 1669. Kaffarah för att inte ha fastat under Ramadan är:

  • Att frige en slav eller
  • att fasta i två månader
  • ge föda som räcker till sextio fattiga så de blir mätta eller ge 3/4kg matvaror, som vete, böner eller bröd osv, till var och en av dem.

Ifall det inte är möjligt för personen att fullfölja någon av dessa krav, så måste han ge Sadaqa (pengar till fattiga), som han har råd med, och be Allah om förlåtelse. Den obligatoriska försiktighetsåtgärden är också att ge Kaffarah när han/hon är kapabel till att göra så.

1670. En person som planerar att fasta två månader som Kaffarah, ska fasta en månad och en dag utan uppehåll.

1671. En person som ska fasta två månader som Kaffarah för Ramadan, borde inte starta fastan om han vet att Eid al Adha (en av de två stora festivalerna hos muslimerna) infaller under den perioden.

1672. Ifall en person, som ska fasta utan uppehåll, måste avbryta en dag utan giltig grund, då måste han göra om hela fastan.

1673. Ifall en person, som måste fasta utan uppehåll, inte är kapabel till att fasta utan uppehåll, utan måste avbryta någon dag på grund av giltiga skäl (ex resa) då behöver personen ifråga inte göra om hela fastan.

1674. Ifall en person bryter sin fasta med något haram (något förbjudet), om det är förbjudet i sig, som vin, otukt eller det har blivit haram på grund av någon anledning, som till exempel mat som är tillåtet men blivit haram, eller ifall han har haft sex med sin fru under fastan, då måste han göra alla tre Kaffarah, som en slags rekommenderad försiktighetsåtgärd. Det betyder att man borde friget en slav, fasta för två månader och föda 60 fattiga tills de blir mätta. Ifall han inte kan göra alla tre Kaffarah, då måste han göra en av dessa tre.

1676. Ifall en fastande person har sex med sin fru med sin fru eller ifall en person onanerar, då blir en Kaffarah obligatoriskt på honom. Men som rekommenderad försiktighetsåtgärd, så borde han göra en Kaffarah för varje gång han haft sex under tiden.

1677. Ifall en person avbryter fastan fler än en gång och det inte är på grund av sex, då räcker det med att betala en Kaffarah.

1685. Ifall en person var säker på att det var första dagen på Ramadan och han avslutade sin fasta med flit, och det senare visade sig att det var sista dagen på månaden Shaban istället, då behöver han inte betala Kaffarah.

1687. Ifall en man fastar under Ramadan och tvingar sin fru att ha sex med honom, och hon också fastar, då måste han betala Kaffarah för sig och för sin fru. Ifall hon var frivillig med på det, då måste båda betala var för sig.

1688. Ifall en kvinna tvingar sin man att ha sex med henne medan de är fastande, då behöver hon bara betala Kaffarah för sig själv.

1693. Man bör inte glömma bort Kaffarah, men det är inte nödvändigt att betala det omedelbart.

1694. Ifall en person måste betala Kaffarah och han inte har betalat det på några år, så ökar inte Kaffarah.

1695. När en person är nödgad att betala Kaffarah och ge föda till 60 personer; och han har tillgång till 60 personerna, då kan han inte ge mat till en person till ett värde av 60 personers mat. Han måste alltså ge mat till 60 personer, om han har möjlighet att hitta 60 fattiga.

1696. Ifall en person gör om fastan och med flit bryter fastan efter middagsbönen, så måste han ge mat till 10 fattiga. Ifall han inte kan göra det, måste han göra om 3 dagars fasta i gengäld.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *