Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Pressmeddelande

Jag får fortfarande mejl angånede MuslimNytt. Då jag inte har tid att själv ta hand om både min blogg och MuslimNytt, så publicerar jag pressmeddelandet här:

PRESSMEDDELANDE

Till

Alla berörda

Stockholm 2009-08-21

Trosamfundet Sveriges Muslimska Förbund lämnar Studieförbundet Ibn Rushd omgående

Sveriges Muslimska Förbund som är etablerad som egen trossamfund sedan 1981 och har idag kring 75 medlemsföreningar, har dess styrelse beslutat att lämna IR studieförbundet i protest mot kränkningen av SMF rösträtt inom IR. Trots att SMF ordförande har varit med och etablerade studieförbundet Ibn Rushd sedan starten, har detta inte respekterades av IR årsstämmor .

SMF vill fördjupa sitt samarbete kring fortbildning i interkulturell, språk och interreligiös dialog med alla studieförbunden i Sverige på lika villkor. Trots att studieförbundet Ibn Rushd är i en inkörningsfas, har dess årsstämmor inte fungerat som ett demokratiskt forum för SMF och dess medlemsmoskéer och i år göra skyldigheten att betala medlemsavgiften grund för att hindra SMF delegater från rösträtten i årsstämman. En rättighet som övades oetiskt av IR ledningen, Vi kanske blir lite av testpilot för hela IR när vi lämnar studieförbundet IR. Därför avbryter SMF styrelse sitt mångåriga samarbete med studieförbundet Ibn Rushd, bland annat pga intern ”irritation [över] att IR styrelse, tjänstemän och årsstämman har i flera omgångar reviderat stadgarna för att äger organisationer omvandlas till medlemsorganisationer. IR kränkt SMF delegaters lagliga rättigheter och hindrade dem från att öva sin rösträtt under IR senaste årsstämma med hänvisning till obetalt medlemsavgift. En faktura som aldrig kom fram till SMF kontor. Det är naturligt att vi skulle hålla oss till IR eftersom den i första hand fokuserar på islam, men SMF kunde inte hävda sig tillfredställande med IR nuvarande struktur. Diskussioner om samarbetet med studieförbunden kommer att inledas formellt från och med första oktober 2009.

Det var inte lätt att ta steget ur IR fullt ut, men vi har inte något annat alternativ eftersom IR ledning anser att dess årsstämmor följer demokratin och de olagligt reviderade IR stadgarna. SMF kommer att avveckla medlemsföreningarnas medlemskap i IR under sex månader. SMF däremot lämnar studieförbundet Ibn Rushd från och med första oktober 2009 om inte andra omständigheter dyker upp för att SMF styrelse ändrar beslutet. SMF beslut kommer av många att uppfattas som ett stort bakslag och misstroförtroende mot IR nuvarande struktur. Efter detta beslut ser förbundsordförande fram emot att samarbeta med alla studieförbunden. SMF kommer att förhandla ett nytt avtal om folkbildning med flera studieförbund som är intresserade av ett sådant samarbete, kring fortbildning inom den traditionella folkrörelsen i landet

För SMF innebär detta att börja bygga egen folkbildning med ytterligare ett profilområde i samarbete med studieförbunden som går med att anordna, kulturella projekt, islambildning, kultur, språk och trostudiecirklar. SMF förbundsstyrelse har börjat bygga ett nytt arbete med andra studieförbund främst kring islamstudier, hemspråk, imamutbildning, organisations och ledarskapsutveckling.

Det är en inspirerande utmaning att nu också få arbeta tillsammans med alla studieförbunden. Detta beslut kommer troligen att stärk SMF medlemsmoskéers interkulturella och religiösa profil och öppnar nya möjligheter för SMF medlemmar.

Ansökan om medlemskap i något nytt studieförbund kommer att dröja ett tag och istället vill vi förhandla samarbetsavtal om folkbildning med studieförbunden. Formellt sett är det SMF förbundsstämma som fattade beslut föra året om samarbete och medlemskap med IR, men förbundsstämma gav förbundsstyrelse och ordförande mandat att förhandla om framtida samverkan med studieförbunden, även kommer beslutet att bekräftas av förbundsstämma i slutet av september 2009.  Förändringsarbetet som har pågått under några månader har påverkat vårt beslut och därför söker SMF nya samarbetspartner för att stärka vår islamiska kompetens både i relation till studieförbunden och medlemsföreningar och moskéer.

Mahmoud Aldebe

Förbundsordförande

SMF

Kyrkbacken 14, bv

169 62 Solna

Mahmoud Aldebe

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *