Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hadith – Domedagen

Very Soon a Time will come upon my Nation that nothing will remain of the Quran except its script, and nothing will remain of Islam except its name.
They (the Muslims) will be called by it (muslims), whereas they will be the furthest People away from it (Islam)
Their masajid (moskeer) will be populous, but will be empty of guidance.
The Fuqaha (lärda) of that time will be the worst of scholars under the sky.
From them will sedition come and back unto them will it return.


Snart skall det komma en Tid då min Nation (Islamiska Ummahn), då inget av Koranen skall finnas, förutom dess skrift, och inget kommer bestå av Islam förutom dess namn.
De (muslimerna) kommer att kallas för det (muslimer), men de kommer vara det folk som är längst bort från det (från religionen Islam)
Moskeerna kommer vara fyllda, men de kommer vara tomma på vägvisning.
De lärda i den tidåldern, kommer vara de värsta av lärda under himlen.
Från dem skall splittring komma och tillbaka till dem ska det återkomma.

Hadith från den heliga Profeten saw

Nåja har hört några Wahabi ”lärda”..och kan inte göra nåt annat än tänka mig att det handlar om dem.

The Holy Prophet [s] said: There comes no night but that the angel of death calls to the dead in the graves and inquires what they regret for today when they have vividly seen (and known) this (the next life). Then the dead will say: ”Verily, we regret and envy the believers who are in their mosques and they are praying while we are not; they give alms and we do not; they fast during Ramadan but we do not; they donate in charity what they have more than the need of their family members while we do not; …”
Irshad-ul-Qulub, p.53

Profeten sade:

Det går ingen natt utan att dödsängeln talar till de döda i graven och frågar vad de ångrar idag när de livligt sett och känt av nästa livet.

Då säger de döda: ” Sannerligen ångrar vi och är vi avundsjuka på de troende som är i Moskéen och de står bedjandes medans vi inte är det; de ger almoser, medans vi gör inte det; de fastar under Ramadan, medans vi inte gör det, de ger till välgörenhet det de inte behöver till familjen, medans vi gör inte det…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *