Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Salawaat Salawaat Salawaat

Salawaat – gratulationer/hälsningar, ska man säga varje gång man hör eller yttrar Profetens namn och varje gång man säger imamernas namn. Salawaat omnämns i Koranen, i hadithböckerna och i historieböckerna. Jag själv har inte använt mig mycket av salawat i min blogg, då jag inte vill göra det för ”kluddigt” för mina läsare. Dock brukar man använda sig av beteckningen saw, salawat wa salamat ala muhamed we aleh Muhammed. Alltså en hälsning som säger välsignelser och och hälsningar på Muhammed och Muhammeds familj.


Några av de viktigaste salawaat handlar just om Muhammed och hans familj. Genom tiderna har man även börjat lägga till hans ”vänner” i samma andetag som hans heliga familj. Lite källor ur Koran och hadith om saken:

Muslimerna frågade Profeten:

”Hur ska vi yttra välsignelser över dig?” Profeten svarade: ”Säg Oh Allah, skicka dina välsignelser över Muhammed och över Aali Muhammed”,

Aali Muhammed betyder Muhammeds familj. Hans dotter Fatima, hans svärson Ali, deras två barn, Hassan och Hussain. Dessa är aali Muhammed, mera kända som Ahlul Bayt, husets folk.

I sunniislams främsta hadithsamling, Bukhari, hittar man i vol3. sida 127 en hadith från Profeten Muhammed, där han förbjuder en ofullständig hälsning:

” Säg inte bara Oh Allah! Skicka välsignelser på Muhammed och stanna upp där, istället säg: Allah skicka dina välsignelser på Muhammed och aali Muhammed.”

Den här hälsningen är så viktig att den blivit till en del av bönen.

Ibn Hajar (ännu en känd sunnitisk företrädare) skrev i Al Sawaaiq, sida 88 en känd dikt från Al Shaafii, imamen som skapade en av de fyra lagskolorna i sunniislam, samma dikt tas upp av al Sayuuti i hans tolkning av Koranversen Al Tatheer:

Oh att älska Er Ahlul Bayt är sådan

att det blivit till en plikt i Koranen

Nog är sagt att ni har en sådan särprägel att

bönen är ogiltig ifall man inte  gör salawaat på er.

En av de fyra sunnitiska skolornas lärda, al Shafii skrev en jättekänd dikt om Ahlul Bayt:

Members of the House of the Prophet, your love is a Divine duty on mankind. God revealed it in His Quran. It is enough among your great privileges that whoever does not bless you, his prayer is void.

If the love of the members of the House of the Prophet is Rafdh (rejection), let mankind and the Jinns testify that I am a Rafidhi (rejector).

Medlemmar av Profetens hus, kärleken till er är ett gudomligt påbud på mänskligheten. Allah uppenbarade det i sin Koran. Det är nog med att ett av era tecken att vem som än inte skickar sina välsignelser på er så blir hans bön ogiltig.

Ifall kärleken av Profetens hus medlemmar är Rafdh (refusering/avslag, används mot shias i negativ bemärkelse) låt då mänskligheten och Djinnerna vittna om att jag är en Rafidah.

  • Tafsir al-Kabir, by Fakhr al-Din al-Razi, v27, p166, under the commentary of verse 42:23 of Quran.
  • al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar, p88, in connection with the verse 33:33 of Quran.

Mina hälsningar och mina välsignelser skickar jag på er, ni Husets folk. I Koranversen 33:33 säger Allah klart och tydligt att han tagit bort all smuts och all orenlighet från er. Versen kom till för att förklara för muslimerna vilken hög status Ahlul Bayt hade. Haditherna är många och referenserna är otaliga som behandlar ämnet. Även självaste Aisha, Profetens fru som vördas högt av sunnimuslimerna, sa att Husets folk eller Ahlul Bayt, handlar om Profeten Muhammed, Ali, Fatimah, Hussain and Hassan. Hadithen är även känd som Hadith al Kisa, ”mantelns hadith”.

Enligt Aisha så kom en efter en av dessa personer och Profeten Muhammed lade sin mantel över dem och menade att dessa personer var Ahlul Bayt.

’Aisha reported that Allah’s Apostle (s) went out one norning wearing a striped cloak of the black camel’s hair that there came Hasan b. ’Ali. He wrapped hitn under it, then came Husain and he wrapped him under it along with the other one (Hasan). Then came Fatima and he took her under it, then came ’Ali and he also took him under it and then said: Allah only desires to take away any uncleanliness from you, O’ people of the household, and purify you (thorough purifying)

Aisha (Profetens fru) rapporterade att Allahs sändebud gick ut en morgon med en mantel av kamelhår och då kom Hassan son till Ali. Han satte honom under manteln, sen kom Hussain och han satte honom under mantlen med den andre (med Hassan). Sen kom Fatimah och han tog henne under den, sen kom Ali, och han tog även honom under den och sade: Allah vill enbart ta bort all orenhet från er, Oh ni husets folk och rena er (fullständig rening).

Den här hadithen är tagen ur sunniböckerna. Finns både i Sahin Muslim och Sahih Timridi. I den hävdar Umm Salmas son (Profetens ena fru) att han hörde vers 33:33 handla just om ingen annan än Profetens familj, inte hans fruar eller släktingar. Att versen kom just när Profeten tog denna heliga familj under manteln.

När Umm Salma frågade om hon tillhörde Ahlul Bayt, så sa Profeten nej, men du ska ändå sluta gott och komma till Paradiset. Ändå har vi muslimer, som hävdar att versen handlar om Proftens familj och Profetens fruar, något som är bevisat i sunnimuslimernas egna böcker är osant.

När shiaislams böcker och sunniislams böcker klart och tydligt säger vad som är sant, varför kan folk leva med lögnen och spridandet av osanningen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *