Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Att bryta tystnaden – Israels brott

Jag har tjänstgjort i Gaza och på Västbanken under svåra förhållanden, fortsätter Amir, men jag har aldrig hört maken till de instruktioner vi fick denna gång. Budskapet var att vi kunde skjuta hur som helst mot vad som helst utan att bekymra oss om följderna. Står ett hus i vägen? Ned med det! En bil? Kör över den! Ser ni någon så utgå från att det är en fiende.

Så berättar en soldat som deltog i massakern på palestinier i Gaza. Vi som upprördes då och upprörs än idag kallades för antisemiter, för vi tog upp de här sakerna och hävdade bestämt att Israel bröt mot alla regler vi människor kommit överens om de senaste århundraden, om hur man ska behandla civila.

Israels vänner i världen fick oss alla tro på lögnen att palestinierna användes som mänskliga sköldar, eller jo de användes som mänskliga sköldar, men inte av palestinierna utan av de judiska soldaterna. Soldater som brukar skryta om att de är hedervärda och att de håller sig till krigets lagar.

Flera soldater ger livfulla exempel på den officiellt sanktionerade brutaliseringen, till exempel hur palestinska civila använts som levande sköldar, alltså skickats in i byggnader före soldaterna för att dra på sig eventuell eld.

Amnesty och FN menade att Israel begick krigsbrott, sen tystnade det. Inga straffåtgärder, inga embargon eller hot mot Israel. Än idag, 6 månader efter att massakern på palestinier tog slut, så lever människorna fortfarande som djur. De får inte lämna Gaza och byggnadsmaterial kommer inte in i området. Är det då så konstigt att de är frusterade?

Att bryta tystnaden är en judisk organisation som samlat många soldaters vittnesmål om massakrerna i Gaza. Nu kan Israel inte hävda att det är antisemitism, eller att det är en komplott. Nu kan man inte skylla ifrån sig. Fakta är att Israel begick krigsbrott och ingen annan än den israeliska staten är ansvarig för dessa handlingar.

Organisationen har samlat 54 vittnesmål, vittnesmål som belyser att Israels armé inte brydde sig om palestinierna. Vittnesmålen hävdar att man sköt mot civila (av 1400 dödade, var 900 civila), använde sig av olagliga vapen och förstörelsen av privat egendom var del av krigsföringen.

Värst var dock hur ledningen inte brydde sig om att ge direktiv hur man ska handskas med de civila. Inga direktiv eller uppmaningar om att bete sig moraliskt skickades ut och det ledde till att soldaterna gjorde vad de ville. Man hävdar i rapporten att det omoraliska inte var soldaterna själva, utan det system som de jobbar under. Ett system som grundar sig i arméens värdegrund, en värdegrund som brukade nämnas som en av de mest moraliska.

När även judiska soldater erkänner och medger att deras handlande är ett brott, vad väntar världen på? När ska världen ta ställning för de svaga och sluta med hycklandet?

10 kommentarer

 1. D 15 juli 2009

  Skriver lite snabbt eftersom min lunchrast just är slut. Men ville bara säga; gå in på msn.se och klicka på rubriken migrationsverket svartlistar jurist. tänkte att det kanske skulle intressera dig. 😉 återkommer sen, ha det!

 2. Bahlool 15 juli 2009

  haha sen lunch 😛

 3. Harry Harrysson 16 juli 2009

  Den organisationen har fått miljoner från EU, engelska ambassaden i Tel Aviv och andra för att säga vad donatorerna vill att de ska säja, lämpligen ord som påståtts komma från helt anonyma killar……

  Detaljer och fakta här

 4. Bahlool 16 juli 2009

  Ja du Harry, alla som säger något sant om Israel är antisemiter eller lögnare..

 5. Amer Al-bayya 07 december 2009

  FN, EU och USA måste veta att Israel kan inte gå vidare så här..Israel är första (land) som bryter mot alla och allt..Israels brott,blodbad och krigsbrott är största i vår historia..Hitler gjorde inte som Israel……..Alla har ansvar idag och kan stoppa FN, USA och EU..Alla de stödjer Israel på nåt sätt..

  Protestera hård..Skicka e-mail…..Skriva ett brev …säg vad du tycker..De ska lyssna och de måste stoppa Israel..De får 100 brev eller e-mail är bättre än 2 brev eller e-mail..

  Protestera hård bara…Skicka till alla politiker..Börja med riksdagen, EU, USA, FN, HRW, Amnesty, röda korset m.m och m.fl….Gör det nu….Ni ska se att De lyssnar..

 6. Amer Al-bayya 18 december 2009

  SIONISM OCH NAZISM ÄR SAMMA IDEOLOGI
  Astrid Boman | augusti 3, 2009
  Israel struntar fullkomligt i de lama protester som kommer från FN. Man vräker nu palestinier från sina bostäder i östra Jerusalem. Familjerna misshandlas dessutom grovt med allvarliga skador som följd. Ska FN:s protester alls ha någon verkan måste de följas av allvarliga sanktioner mot Israel. Ambassader måste stängas och diplometer utvisas. Dessutom behövs handelshinder och vapenembargo. Då kanske protesterna har någon verkan. Men Israel hålls under armarna både av USA och EU. Börjar det inte vara nog nu? När ska vi få höra de svenska politikerna höja sina röster? Men där råder en skrämmande tystnad. Hur kan man någonsin utan att rodna ta orden mänskliga rättigheter och demokrati i sin mun när man inte protesterar mot Israels agerande på ett kraftfullt sätt.
  Sionisterna anser att alla folkgrupper ska ha ett eget land. Särskilt judarna. Landvinningarna har man som guds egendomsfolk rätt att erövra med våld. Sionisterna anser även att judarna står över alla andra etniska folkgrupper. Det fanns tidigare en FN-resolution som klassade sionismen som rasistisk. Men den fick FN plocka bort efter påtryckningar från USA och Israel. Nazismen är en direkt följd av sionismen. Alltså var sionismen först. Sionister samarbetade dessutom under andra världskriget med nazisterna. Sionismen är judarnas absolut värsta fiende. Först den dagen judarna begriper det kan fred skapas i mellanöstern.
  Man kan dra rakt av paralleller mellan Israels beteende och nazisternas under andra världskriget. Judarna vräktes också från sina bostäder som tyskar tog över. Men judarna var inte de enda som drabbades av nazisternas illdåd men de är de enda som genom detta tar sig rätten att uppträda som svin och värre ändå. Riktas kritik mot deras beteende skriker de antisemitism trots att ingen kritiserar dem för att de är judar. Det är sionismens brott mot mänskliga rättigheter som kritiseras.
  I Tel Aviv öppnade någon eld mot en gaybar och dödade flera personer kan vi läsa om i Aftonbladet. Nu tar sig även ultrakonservativa religiösa rätten att mörda personer med avvikande sexuellt beteende. Sionismen slår tillbaka i egna led. Men ännu är det inte tillåtet för judar att dräpa judar. I Svenska dagbladet kan vi läsa om de rättigheter Israel tar sig mot sina fiender de själva skapat.

 7. haveyouright21 07 mars 2010

  Israels brott,rasism,aparthied och ockupation kastade ut palestinier från deras hem och bosättare tog över allt i östra jerusalem igår men folket protesterar hela tiden ….

  Israels brott och terror går vidare och (världen sover gott)och FN sover gott….kolla http://www.aljazeera.net och http://www.imemc.org och fråga media :varför kommer inte nyheterna till Sverige…??..Varför kommer inte politikerna och förklara det till folket ??..

  Detta betyder att många hjälper Israels brott och terror går vidare..Och Obama har inte makt men makten ligger hos AIPACs makt i USA…(världen ska inte vänta på ett krig för att ett krig ska vara ett problem för hela världen och kommer ingen att stoppa kriget..).

 8. haveyouright21 08 mars 2010

  Läs noga på vad Jesus sa:

  Jesus har talat och bevisat..Jesus kom och som bäbis talade till folkt: Jag kom från Gud , sa Islam ..Jesus och Maria har en hel sidor i Islam..Marias familj och araber är släkt-Mariam Bent Aumran -heter maria i Islam..
  I Kristendom står så här att Jesus Talar om de som vill ändra Guds ord -Satan och Satans barn-
  Så här står det i Matteusevangeliet, 27:e kapitlet, verserna 22 till 25 – och jag citerar:
  ”Då frågade Pilatus dem: – Vad skall jag då göra med Jesus, som kallas Messias? De judiska översteprästerna och de äldste svarade alla: – Låt korsfästa honom. Men Pilatus frågade: – Vad ont har han då gjort? Då skriade hela den judiska folkförsamlingen ännu ivrigare: – Låt korsfästa honom. När Pilatus såg att han ingenting kunde uträtta, utan att larmet blev ännu starkare, lät han hämta vatten och tvådde sina händer i folkets åsyn och sade:
  – Jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva bära ansvaret för detta. Och allt folket svarade och sade: Hans blod kommer över oss och över våra efterkommande.”
  Alltså, enligt kristendomens heligaste text, evangeliet, var det de styrande judarna och det judiska folket som krävde att Jesus skulle dödas genom korsfästelse och att judarna själva tog på sig ansvaret för hans död också för sina efterkommande. Det är här som den kristna så kallade judefientligheten har sitt upphov!
  De tål inte att höra sanningen, när den går dem emot. Åtminstone Krister Stendahl, såsom varande biskop, borde veta vad Jesus säger till judarna i Johannesevangeliet, 8 kapitlet, vers 44:
  ”Ni har djävulen till eder fader och vad eder fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början, och i sanning står han icke, ty sanning finns icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.”
  Var är Jesus nu???..Tänk,tänk och du bör tänka

 9. haveyouright21 08 mars 2010

  Läs noga på vad antisemitism är:

  Många hävdar att judehatet eller antisemitismen var – och alltjämt är – sionismens grogrund och förutsättning: utan antisemitism ingen sionism. För sionisterna är den judiska assimileringen den huvudfiende som främst måste bekämpas, eftersom assimilerade judar upphör att vara judiska nationalister och därmed kan de inte bli sionister eller värvas för sionismen. Den judiska sammanhållningen över nationsgränserna och myten om ett enat judiskt folk som skiljer sig från alla andra folk är ju sionismens förutsättning. Denna judiska sammanhållning kräver ett gemensamt hot: judehatet, antisemitismen. Utan ett sådant hot från omvärlden underlättas och påskyndas i de sekulariserade moderna samhällena judisk assimilering, och sionismen blir bara en generalstab utan soldater, ett huvud utan kropp. Därför blir antisemitismen nödvändig, räddaren i nöden. Här några uttalanden av framstående sionister:
  Theodor Herzl, sionismens grundare, skriver i sin efterlämnade dagbok:
  ”Antisemiterna kommer att vara våra mest pålitliga vänner och de antisemitiska länderna kommer att vara våra allierade.”
  (Patai, 1960, band I, s.84)
  Dr Arthur Ruppin:
  ”Man kan väl inte säga att endast antisemitismen har satt sionismen till världen, men åtminstone i Västeuropa är antisemitismen den starkaste agitatorn för sionismen, och antisemitismens undergång skulle också leda till sionismens undergång.”
  (A Ruppin: Die Juden der Gegenwart, Jüdischer Verlag, Köln, 1911, s. 278)
  Dr Leo Wertheimer säger i sin bok ”Der Judenhass und die Juden”, som utkom 1918:
  ”Antisemitismen är judarnas räddande ängel, som kraftfullt sörjer för att judarna förblir judar… Antisemiterna har skapat det judiska medvetandet hos många judar som inte vill vara judar.”
  (citerad av dr Franz Scheidl: ”Israel – Traum und Wirklichkeit”, Wien, 1962, s. 18)
  Den store sionistledaren dr Nahum Goldmann sade i sitt inledningsanförande vid Judiska Världskongressens möte i Géneve den 23 juli 1958:
  ”När antisemitismen i dess klassiska mening försvinner medför detta visserligen en förbättring materiellt och politiskt för de judiska samfunden överallt i världen, men det har också en negativ inverkan på vårt interna liv… Vårt (judiska) folk vet att kämpa heroiskt i dåliga tider men har ännu inte lärt sig att leva skapande i goda tider.”
  ( N.Y. Times, 24 juli 1958)
  Och i sin bok Den judiska paradoxen (Tiden, Sthlm, 1978, s. 182) säger Nahum Goldmann:
  ”En fullständig assimilation skulle vara en sannskyldig katastrof för hela det judiska livet.”
  Och prof Jeshua Goldmann förklarade vid den 26:e Världssionistiska Organisationens möte i Israel den 30 december 1964:
  ”Den största faran för judendomen och den judiska enigheten är den bristande antisemitismen.”
  (citat från Franz Scheidl, ibid. s. 18)
  Det står utom allt tvivel att sionismen är oupplösligt förbunden med antisemitismen och inte kan leva den förutan. Sionisterna framhåller ständigt sin fruktan och avksy för antisemiter – men man vill inte bli av med dem utan ständigt väcka den till liv. Antisemitismens död blir sionismens död.

 10. haveyouright21 09 mars 2010

  Vi behöver hjälp..hjälp..Var är lagen??..
  Är det här http://www.mohammadcartoons.org http://www.mohammadcartoons.org frihet eller yttrandefrihet eller som porr ???…..stoppa det nu ..muslimer är arga ….stoppa det nu nu ,politiker..Detta skapar hat , hot, rasism, orättvisor…kan muslimer göra likadan.???.och hur ska vi leva om muslimer göra likadan.???.

  Stoppa det nu innan blir det för sent…jag har talat med UD..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *