Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

The Chosen one

Den historielösa världen vi lever i, inser inte att många fel har begåtts och begås, för att vi inte känner till vår historia. När du diskuterar ämnet judeutrotning och inte vill tro på vad läraren eller skolan lär dig, då är du en revisionist. När du vägrar tro på USAs uppsåt i kampen mot muslimerna, då är du en terrorist. När du vägrar tro på myten om de ofelbara vännerna till Profeten Muhammed, då är du en kafir, en murtad och en rafidi.

Redan samma dag som Profeten Muhammed (saw) mötte folket, så utnämnde han en viss person till sin ställföreträdare och efterträdare. Vem var denna person? Var det en av Profetens vänner? Var det kanske en av Profetens fruar? Jag har för ofta fått höra att man inte ska diskutera det här..för det leder till misämja, man ska inte titta in i historien, för historien är svart, mörk och man borde sitta och be till Allah istället. Varför kan man inte göra både och? Varför kan man inte be till Allah, göra rätt och samtidigt forska i historien?

Allt vi lärt oss, har vi fått genom att följa vissa personers exempel, råd och uppmaningar. Här kommer historien om den utvalde, ledaren, brodern, svärsonen, adoptivsonen; här kommer berättelsen om mannen som skulle efterträda Profeten (saw)…här kommer historien om Ali. Mannen som redan i början av islams spridning utnämndes till att efterträda Profeten Muhammed vid dennes död.

Profeten hade just fått sitt första budskap från Allah, genom ängeln Gabriel. Gabriel uppmanade honom att tala till sina släktingar:

”And warn your close tribe (Quran 26:214
Och varna din närmaste klan (Koranen 26:214)

Profeten var rädd att göra det då kom Gabriel igen och uppmanade honom att lyda annars blir han straffad.
Berättelsen återfinns i ett av sunniislams största och mäktigaste historieverk, Tarikh Tabari. Enligt kedjan av berättare så bad Profeten Muhammed Ali att tillaga mat, maten skulle egentligen bara räcka åt en person, men räckte åt över 40 av Muhammeds (saw) närmaste släktingar.

Innan Profeten kunde tala till dem efter maten, så avbröts han av sin farbror Abu Lahab och männen gick utan att de fick höra Allahs budskap. Nästa dag bad Profeten Muhammed sin kusin Ali att än en gång tillaga mat och bjöd in sina släktingar ånyo.

När de var klara talade Muhammed (saw):

”Oh ättlingar till Abd al Muttalib, jag känner inte till någon ung man bland araberna som kommit med något bättre bland araberna åt sitt folk än det jag kommit med. Jag har med mig det bästa av den här världen och nästa värld, eftersom Allah befallit mig att samla er och uppmana er följa honom. Vem av er kommer hjälpa mig i min mission, så han blir min bror, min verkställare (Wasi), min efterträdare (Kalif) bland er? Alla satt kvar och enbart Ali, som var yngst i skaran, ställde sig upp och sa jag kommer vara din hjälpare oh Allahs Profet. Han (Profeten) la sin hand på min nacke och sade: Det här är min bror, min verkställare, min efterträdare bland er, så lyssna till honom och lyd honom. De stod upp skrattandes och sade till Abu Talib (Alis far) Han har befallit dig att lyda din egen son och att lyda honom. (1)

Den här händelsen tas upp av sunniter som:
Muhammad Ibn Is’haq, Ibn Abu Hatem, and Ibn Mardawayh.

Även orientalister nämner händelsen däribland:

T. Carlyle, E. Gibbon, J. Davenport, och W.Irving.

Som vi ser, så bestämde alltså Profeten Muhammed saw, redan i början av islams förkunnelse till människorna, att vi skulle vara shias, följare/anhängare, av Ali.

När vi väljer att följa Ali, då är det för att Profeten och Allah beordrat oss att göra det. Vår syn är att de är ofelbara och när vi följer Ali och de tolv imamerna, då är det för att de inte gjorde eller följde något som gick emot Allah eller dennes Profet.

Nästa berättelse i Tarikh al Tabari lyder:

Zakariyya ibn Yahya al Darir berättade i en kedja från Affan ibn Muslim:

En man sade till Ali: ” Oh de troendes ledare, hur blev du din kusins efterträdare med exkludering av dina farbröder?” Ali sade då: ”Ehm, Ehm, Ehm” tills allas nackar lyftes och allas öron spetsades och sade då: ”Profeten bjöd in alla i Banu Abd al Muttalib (Alis och Muhammeds klan), inklusive hans närmaste släktingar, för att bjuda dem äta lammkött och att dricka lite mjölk. Han förberedde även lite vete åt dem och de åt tills de blev mätta medan maten och mjölken fortfarande såg orörda ut.

Sedan bad han för ett dricksglas och de drack tills de inte kunde dricka mera, medan drickan förblev såsom den var som om ingen hade rört den och som om de inte hade druckit något alls.

Sedan sa han: Banu abd al Muttalib, jag har skickats till hela mänskligheten i allmänhet och särskillt till er. Nu när ni sett vad ni har sett, vem av er kommer att svära lojalitetslöftet till mig, att bli min broder, min följeslagare och min arvinge? Inte en enda av dem ställde sig upp, så jag gjorde det och jag var den yngste på mötet. Profeten sa, sitt ner. Han repeterade det han hade sagt tre gånger och varje gång ställde jag mig upp och varje gång bad han mig att sätta mig ner. På tredje gången slog han sin hand på min. På det här viset blev jag min kusins efterträdare på bekostnad av mina farbröder. (2)


Källhänsvisning:

Sunnikällor

(1)
Sunni References:
(1) History of al-Tabari, English version, v6, pp 88-91
(2) History of Ibn Athir, v2, p62
(3) History of Ibn Asakir, v1, p85
(4) Tafsir al-Durr al-Manthoor, by al-Hafidh Jalaluddin al-Suyuti, v5, p97
(5) Tafsir al-Khazin, by Ala’uddin al-Shafi’i, v3, p371
(6) Shawahid al-Tanzil, by al-Hasakani, v1, p371
(7) Kanz al-Ummal, by al-Muttaqi al-Hindi, v15, p15, pp 100-117
(8) al-Sirah al-Halabiyah, v1, p311
(9) Dala’il al-Nabawiyyah, by al-Baihaqi, v1, pp 428-430
(10) al-Mukhtasar, by Abul Fida, v1, pp 116-117
(11) Life of Muhammad, by Hasan Haykal, p104 (First Arabic Edition only. In
the second edition the last sentence of Prophet is deleted.)
(12) Tahdhib al-Athar, v4, pp 62-63.

(2)History of al-Tabari, English version, v6, pp 91-92

55 kommentarer

 1. Q 11 juli 2009

  fortsätt bara att förneka versen i Surah at Tawuba. bevisar bara att du inte riktigt vet vad du ska säga, och att du har fel.
  jag är absolut ingen som påstår sig vara något, det är snarare tvärtom. och versen jag gav dig är inget jag talar utifrån min egen tolking, det är något jag hört ifrån som studerat i medina.
  men du tar hellre något ur wikipedia. och nej, varför skulle jag? det är viktigt att endast ta info ifrån kunniga eller lärda, men jag kan förstå att du gärna surrfar runt i olika sidor för att hitta ngt att argumentera om. jag förstår dock inte riktigt vad det är du tycker om med islam förrutom detta eviga diskuterandet.

  bukhari o muslim skrev hadither o deras krav eller va man ska säga var att endast skriva hadither som är korrekta och har en berättarkedja och är autentiska, jag ser dock ingen av deras namn som källa som du angivit. tror ni ens shia på de ulama? om jag minns rätt fast det en annan shia är som sade att ni inte tror på de? de följde sahabas förståelse på quranen, det fattar du va? eller tar ni bara uttalanden från dessa när det passar er? jag tycker att det är ganska konstigt att du påstår dig vara shia men gärna tar sunni hadither eller något annat som hör till sunni.
  varför kan man ju undra.

 2. Bahlool 11 juli 2009

  Jag förklarade för dig vad tolkningen av den var..att tro och hävda att Allah gjort alla sahabas ofelbara och goda är befängt. Du måste väl förstå att versen inte handlar om dem som vända om på sina hälar och svek islam och profeten? Du vet väl att versen inte kan handla om muawiya, som är kafir enligt Profetens egna ord? Är du så hjärntvättad med kärlek för Alis fiender att du inte kan inse att man inte kan hata Ali och vara muslim? Enligt alla hadither om Ali, så var det likvärdigt med kufr att hata Ali. Sluta läsa Bin baz och al albani gå läs några riktiga sunnis ord om Ali istället. Gå läs verklig sunniislam sådan som lärs ut i Al Azhar i Kairo eller som beskrivs av andra än ibn tammiya, må Allah förlåta honom hans ord.
  Är diskuterandet för svårt för dig eller? Du försöker tala illa om wikipedia men glömmer hela poängen det spelar väl ingen roll om sidan heter sunni, shia eller wikipedia? Det som spelar roll är vad sidan innehåller. Sidan innehåller sunnikällor som klart och tydligt talar om vad som hände. Det är något som finns i dina egna böcker. Om du inte accepterar mina ord, ok, om du inte accpeterar wikipedias ord ok, men varför tar du inte de orden och de källorna och söker upp informationen? Varför går du inte och kollar om man ljugit?

  Jag tar sunnihadither för att du aldrig skulle acceptera shia hadither…vi shias tror inte att allt de skrev är sahih, dumenar att allt de tog upp är hadither som de menade var autentiska, vi shias menar att hadithen ska vara autentisk och inget är sahih eller godkänd om ilm al rijal (hadithkunskapen) visar på att hadithen har lite lögn eller lite felaktigheter.
  Så om jag diskuterar med dig och tar upp sunnihadith, så tar du inte till dig, om jag tar upp shia hadith tar du inte till dig..vad gör du då? Jag även gav dig Koranverser om Alis status och du försöker mena att jag har en annan Koran, ändå har jag gett källor på sunnisidor som klart och tydligt säger att det handlar om Ali när han var böjd i bön och gav sin ring som almosor…

 3. Människa 08 januari 2010

  Profeten’s (sallahulahu aleji wasallam) Sahaba var som alla människor, kan säga fel men de var/är de bästa människorna på hans tid. Det är därför att de var valda att följa profeten sallahulahu aleji wasallam. Det står inte någonstans i koranen eller sunnan att de var ofelbara.
  Du kanske råkade säga fel om det det där om ”ofelbara”, Det är väl Shia som säger att Ali och imamerna är ofelbara och kan qadar< som prfeten Sallahu Aleji wasallam inte kunde.
  När det gäller Islam, så tycker jag att man inte ska ta fakta/eller lära sig från wikipedia. Man vet aldrig vem som har skrivit.
  Här kan du läsa om vad vi anser om Ali radijallahu anhu:

  http://darulhadith.com/sira/ali_bin_abi_talib.htm
  http://islamguiden.com/ali.shtml

 4. Bahlool 08 januari 2010

  Människa menar du att Profeten var felbar? Sen säger koranen 33:33 klart att ahlul bayt är renade från all orenhet och Allah har gjort dem ofelbara. Qadar? Vem sa något om Qadar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *